Министър на икономиката на Грузия се интересува от IT разработки на IBA Group

25 Февруари, 2020 

На 19 февруари 2020 година министърът на икономиката и устойчивото развитие на Грузия Натия Турнава, като част от междуправителствена делегация, посети клъстера на IBA Group.

Ръководителите на IBA Group Сергей Левтеев и Сергей Акулич проведоха обиколка из клъстера на IBA Group, разказаха за компанията и нейните постижения на световния пазар. Директорът по разработка на софтуер Владимир Рижих сподели своя опит в подготовката на персонал за повишаване на конкурентоспособността и растежа на бизнеса. Директорът по бизнес развитие Иван Сукман разказа за завършени проекти в Грузия и представи иновационни разработки на IBA Group.

Какви разработки представи IBA Group

Иван Сукман, директор по развитие на IBA Group, разказа на грузинската делегация какви проблеми с клиентите компанията вече решава в три области: Цифрово предприятие, Електронно правителство и Анализи на големи данни.

Сред новите разработки IBA Group представи Мониторинг на инфраструктурата за предприятията в енергийната и транспортната индустрия, Цифрови близнаци за моделиране на настоящото и бъдещото състояние на обектите, Визуализация на различни данни за намиране на връзки между обекти, както и експертиза в областта на безконтактните плащания, точно земеделие и изкуствен интелект.

Участниците на делегацията се заинтересуваха от представените разработки и споделиха своите виждания за това какви технологии могат да бъдат приложени в Грузия за решаване на съществуващите проблеми.

Какво IBA Group вече е направила за клиенти от Грузия

IBA Group финализира и въведе в промишлена експлоатация ERP системата SAP S/4HANA за Грузинската железница. Сега ръководителите разполагат с пълна и достоверна информация за финансовото състояние на предприятието, разполагат с оперативна аналитична отчетност по ключови показатели. Компанията въведе паралелно счетоводство в съответствие с местните стандарти и МСФО.

IBA Group подкрепи промяната на счетоводните процеси в съответствие с новите изисквания на държавния регулатор в електропреносната компания «Теласи».

Задачата изискваше реинженеринг на всички счетоводни процеси. Екипът на IBA Group проектира промяната в сметкоплана и бизнес процесите, така че клиентът да може да продължи да работи в същата балансова единица, като избягва допълнителни рискове и разходи, натрупвайки данни за анализ.

IBA Group автоматизира управление на складовия комплекс за грузинската автомобилна компания «Тегета Моторс». Екипът е разработил решение, което автоматизира управлението на складовия комплекс на клиента. Системата оптимизира поддържането на основните данни (структура на складове, единици за обработка, схеми за разпределение на продукти), приемане и изпращане на стоки, отписване на брак, инвентаризация и крос докинг.

За какво са се уговорили?

IBA Group и Агенцията за иновации и технологии на Грузия по време на срещата в клъстера на IBA Group сключиха меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на информационните технологии и иновациите. Меморандумът има за цел да създаде практическа основа за развитието на по-тесни отношения между страните в областта на информационните технологии, обмена на опит в подкрепа на стартиращи фирми и предприемачи чрез делови форуми, дистанционни хакатони, тренинги, съвместни програми и проекти.

За визитата на делегацията на Грузия

Визитата на грузинската делегация, водена от министъра на икономиката и устойчивото развитие на Грузия Натия Турнава, се проведе в рамките на шестото заседание на Междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество, което се проведе на 18-19 февруари 2020 г.

В грузинската делегация бяха над 20 души: министър на икономиката и устойчивото развитие Натиа Турнава, заместник-министър Генадий Арвеладзе, заместник-министър на външните работи Александре Хвтисиашвили, председател на търговско-промишлената палата Георгий Пертаиа, заместник-председател на Агенцията за иновации и технологии Мариам Лашхи, представители на министерства и ведомства на Грузия.