В Баку и Тбилиси: IBA Group взе участие в два SAP форума

30 Ноември, 2023 

Делегацията на IBA Group взе участие в два SAP форума, които се проведоха в Азербайджан и Грузия на 25 октомври и 15 ноември. По време на събитията бяха обсъдени най-новите тенденции, подходи за трансформиране на бизнес процеси и опит в изпълнението на различни проекти. Експертите на IBA Group също споделиха своите примери за ефективна дигитална трансформация.

Събитието SAP Discovery Day Baku събра около 400 ръководители и специалисти, които представляваха компании не само от Азербайджан, но и от Турция, Казахстан, Грузия и други страни. По време на конференцията вендори и клиенти разказаха за успешни случаи на дигитализация на базата на водещото решение SAP S/4HANA. Участниците обсъдиха и въпроси, свързани с управлението на клиентския опит, логистиката, финансите, поддръжката, персонала и други процеси.

Технологиите на SAP започнаха да се прилагат в Азербайджан от 2008 година. През това време решенията на SAP са внедрени както в държавни агенции, така и в частни компании. Това позволява на азербайджанските компании да използват най-добрите световни практики за управление на персонала, финансите, складовете и други елементи, покриващи цялата верига от бизнес процеси.

По време на презентациите IBA Group също сподели своите разработки и опит в дигитализацията. Като пример Игор Бордак, директор на отдел SAP услуги в IBA Group, представи случая на телекомуникационен холдинг в Грузия. Cellfie Mobile (ex Veon Georgia) е първата компания в страната, която започна да използва платформата Rise with SAP S/4HANA Cloud, Private edition. Внедрената система за управление даде възможност на ръководството на компанията да анализира бизнес процесите в реално време, ефективно да управлява разходите на компанията и подобри ефективността и качеството на управленските решения.

Участието в подобни събития е чудесна възможност за опознаване на местния пазар и компании. Азербайджан се развива бързо и ние сме готови да помогнем на бизнеса да стане още по-технологичен. Благодарение на прилагането на най-добрите практики на SAP предприятията ще станат още по-конкурентоспособни на световния пазар и ще допринесат за по-нататъшното устойчиво развитие на страната.

Игорь БордакДиректор на отдел SAP услуги в IBA Group

Трябва да се отбележи, че тази година IBA Group взе участие в три SAP форума, които се проведоха в Казахстан, Грузия и Азербайджан. IBA Group има статут на златен сервизен партньор “SAP Gold PE Service Partner”.