Компанията за производство и доставка на морски дарове преминава към EUR в своята SAP ERP система с помощта на IBA Group

16 Май, 2023 

Специалистите на IBA Group завършиха проект на платформата SAP S/4HANA за преминаване към валутата EUR във вътрешни информационни системи.

Клиентът е голяма хърватска компания, специализирана в производството, преработката и продажбата на морски дарове. Проектът беше изпълнен предсрочно, така че компанията успя да се подготви за промени в законодателството.

Като част от прехода на Хърватия от използване на националната валута HRK към EUR от 1 януари 2023 г., клиентът беше изправен пред задачата бързо да направи промени във всички вътрешни информационни системи за процеси, в които се използват валути. Специалистите на IBA Group осигуриха навременна подготовка на SAP системите на клиента за приключване на финансовата 2022 г., както и извършиха паралелен преход към използване на новата валута в конвертирани системи в рамките на законоустановените срокове.

IBA Group има богат опит в реализирането на проекти за преход от една валута към друга. Ние знаем колко е важно за компаниите да осъществят плавен и безпроблемен преход към новата валута. Затова нашите SAP специалисти своевременно адаптираха всички бизнес процеси, данни, финансови операции и отчетност. Това позволи на клиента да спазва законодателството на страната и да извършва непрекъснат бизнес вече в еврозоната.

Игор БордакРъководител на SAP в IBA Group

Важно постижение на проекта беше функционирането на SAP системите на компанията в двувалутен режим, тъй като това беше едно от изискванията на хърватското законодателство. IBA Group завърши настройката на двойна валута четири месеца преди законоустановения срок, като даде на клиента допълнително време да се адаптира към новата работна среда.

По време на проекта специалистите на IBA Group демонстрираха професионализъм, отзивчивост и дълбоко разбиране на нашия бизнес. Те ни информираха за напредъка на проекта, своевременно отговаряха на нашите опасения и въпроси и предоставяха експертни съвети на всеки етап от процеса.

Директорът по бизнес развитие на клиента

Реализираният проект за смяна на валутата в SAP ERP системи е един от случаите за трансформация на данни и процеси в SAP системи, работещи в индустриален режим, които се извършват от нашата компания.

Проектът приключи успешно, отчасти защото специалистите на IBA Group са натрупали значителен практически опит в реализирането на подобен тип проекти — замяна на националната валута с нова, включително еврото. Сред най-значимите проекти са случаите в Кипър, Словения, Литва, Латвия и Естония, които са приключили между 2007 и 2016 г.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria