Грузински телекомуникационен холдинг внедрява платформата SAP S/4HANA Cloud с подкрепата на IBA Group

16 Юни, 2023 

IBA Group реализира успешно проект за внедряване на платформата Rise with SAP S/4HANA Cloud, Private edition за Cellfie Mobile (ex Veon Georgia), основен играч на грузинския телекомуникационен пазар. Това е първият проект за въвеждане на подобна платформа в страната.

Специалистите на IBA Group са внедрили редица важни финансови и икономически модули, които дават възможност за ефективно управление на бизнеса: управленско счетоводство (SAP CO), отчитане на дълготрайни активи (SAP FI-AA), финансово управление (SAP TRM), управление на продажбите (SAP SD) и управление на материалните потоци (SAP MM).

Внедрената система за управление даде възможност на ръководството на компанията да анализира бизнес процесите в реално време, да управлява ефективно разходите на компанията и да подобри ефективността и качеството на управленските решения.

Например, ефективността на използването на паричните средства е подобрена чрез бързото зареждане на банковото извлечение; всички процеси от създаването на договор до плащането се извършват централизирано в една система; времето за въвеждане на документи за начисляване на приходи и разходи в края на периода е значително намалено; напълно е реализиран процес на интеграция с данъчния портал и много друго.

Едно от основните предизвикателства в рамките на проекта е реорганизацията на бизнес процесите на Cellfie Mobile, така че да отговарят на най-добрите световни практики и международните стандарти. По този начин необходимостта от подобрения на софтуера SAP S/4HANA Cloud беше сведена до минимум

В рамките на проекта също така бяха нормализирани справочници за нормативна и справочна информация, беше извършена „безшевна“ интеграция със системата за автоматизация на търговските операции, държавния данъчен портал, централизираната платформа за събиране на данни и банките при извършване на плащания.

Важна задача беше да се нормализират данните в компанията. Специалистите на IBA Group трябваше да разберат жизнения им цикъл, да разработят подход за стандартизация и последваща трансформация в подходящ формат.

Телекомуникационният пазар на Грузия е силно конкурентен и се развива бързо. Това изисква играчите да внедрят модерни ИТ решения, които им позволяват ефективно да дигитализират и автоматизират много важни процеси. За Cellfie Mobile внедрихме платформата SAP S/4HANA Cloud, благодарение на която топ мениджмънтът може успешно да управлява компанията и да анализира финансова и логистична информация в реално време.

Игор БордакРъководителят на SAP в IBA Group

Специалистите на IBA Group имат богат опит с платформата SAP S/4HANA и са реализирали много проекти за компании от различни страни и индустрии. IBA Group разполага и със собствен Conversion Pack, благодарение на който компаниите могат бързо и ефективно да мигрират от старата си платформа към новата SAP S/4HANA.

За клиента:

Cellfie Mobile е грузинска телекомуникационна компания, която създава нов опит на местния комуникационен пазар. Компанията е адаптирала и внедрила най-добрите стандарти на световната телекомуникационна индустрия, включително в областта на етиката и съответствието, защитата на данните на клиентите, както и ефективността и прозрачността на бизнес процесите. Базата от абонати на Cellfie Mobile има повече от 1,3 милиона потребители.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria