Системен интегратор от Хърватия преминава към нова валута в системата SAP с помощта на IBA Group

31 Май, 2023 

IBA Group реализира проект за преминаване от хърватски куни към евро за един от най-големите системни интегратори, специализирани в областта на ИКТ решения. Благодарение на успешната миграция, компанията премина към нова валута в ERP системата за кратко време, като запази необходимата функционалност и скоростта на работа на системата.

В рамките на интеграцията си с Европейския съюз Хърватия преминава към еврото на 1 януари 2023 г. Ето защо екипът на IBA Group трябваше да завърши проекта навреме, за да осигури непрекъснатост на бизнеса и да спази всички необходими законови изисквания.

Екипът на IBA Group направи промени във всички модули на системата SAP и интеграционните интерфейси, които използват информация за валутата, за да реализира успешно проекта. Промените засегнаха ключови модули: финанси (FI), контролинг (CO), логистика (MM/SD) и др.

В резултат на проекта компанията получи стабилно работеща ERP система, способна да работи с новата валута. В същото време специалистите на IBA Group осигуриха конвертиране на бази данни, адаптиране на формулярите за отчети и необходимото ниво на производителност. Освен това на първите етапи ERP системата поддържаше едновременно две валути: старата и новата. Това позволи на клиента да продължи дейността си съгласно изискванията на закона по време на преходния период.

Проектите за преминаване от една валута към друга в рамките на ERP системата изискват най-голямо внимание, тъй като от правилното им изпълнение зависи финансовият компонент на бизнеса. За нашите специалисти това не е първият проект за компании от Хърватия, така че проучихме задълбочено правните изисквания и помогнахме на клиента да осигури непрекъснатост на бизнеса.

Игор БордакДиректор на направление SAP в IBA Group

Преди това IBA Group успешно завърши проекта за преход към еврото за голяма компания за производство и доставка на морски дарове. Проектът беше реализиран предсрочно и засегна ключови модули на SAP ERP системата.

Специалистите на IBA Group имат богат опит в работата по проекти, при които се предвижда замяна на една валута с друга в рамките на корпоративната ERP система. Сред най-значимите са случаите в Кипър, Словения, Литва, Латвия и Естония, които са реализирани в периода между 2007 и 2023 г.