Световната ИТ компания автоматизира процесите на маркетинга с помощта на платформата Unica

Бизнес задача

Поддръжка и вътрешна конфигурация на приложения на платформата Unica за автоматизиране на маркетинговите процеси, както и разработване на ETL приложения, които събират данни от външни системи и ги прехвърлят в CRM.

Решение

Екипът на IBA Group има 20 души. Специалистите се занимават с конфигурацията на продукта, създават offer templates, project templates, flowcharts. Те също така разработват модели на бази данни и всички ETL процеси, извършват интеграция с CRM системи (Atlas, Gaia, Watson Health).

Сайтът на клиента предвижда задължителна регистрация за клиенти, които искат да получат консултация или да изтеглят рекламни материали. Цялата информация за клиенти се съхранява в базата данни. Данните се събират, сортират и изпращат до външна система, която ги проверява. Ако вече е известен клиент, системата връща идентификатора на потребителя. Ако е неизвестен — създава нов. В бъдеще всички маркетингови кампании се изграждат според идентификатори на потребители.

Маркетологът може да персонализира flowchart — бизнес-логика, според която се стартират по-нататъшни процеси. Системата взема решение за всеки контакт: той може незабавно да отиде в CRM при специалист по продажбите, а може да получи имейл с допълнителни материали за продукта, от който се интересува.

Когато клиентът иска да проведе рекламна кампания, той избира подходящата аудитория от базата данни. Например мъже над 40, които напоследък се интересуват от определени продукти и работят във фирма с над 10 000 служители. За тази аудитория се конфигурира изпращане на писма или тестови обаждания.

Резултат

Системата е оптимизирана да работи с най-големия брой потребители на Unica в света. Това са 1200 flowcharts, които се създават едновременно от маркетолози по целия свят. Натоварването на системата е денонощно: офисите на клиентите се намират в Индия, САЩ, Румъния, Япония и Филипините.

 

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria