IBA Group помогна на световния ИТ гигант да подобри бизнес процеса в SAP ERP

Клиент

ИТ гигант

Цели и задачи

Да оптимизира бизнес процеса Quote-to-Cash, така че крайните потребители на SAP ERP да намерят необходимата информация по-бързо и да не сбъркат при въвеждането на данни. В същото време компанията иска да губи по-малко време и средства за обучение на нови служители.

Реализация на проекта

Клиентът изискваше новият дизайн да има същия набор от функциите като стандартното приложение за SAP GUI. За да опрости съществуващите транзакции, SAP ERP избра технологията SAP Screen Personas, а за създаването на между-транзакционни приложения − SAP Fiori и UI5.

Екипът на IBA Group анализира текущите бизнес процеси, проектира и тества нови екрани и приложения (Fiori app) и разработи опростен дизайн на транзакциите. Също така крайните потребители бяха обучени да работят със системата.

Резултати на проекта

Клиентът получи подобрена версия на SAP ERP и успя да намали разходите за разработка, като поддържа високото качество и функционалността на системата.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria