Развитие и поддръжка на инструменти за оценка за DB2

Клиент

Доставчик на ИТ услуги

Описание на клиента

Един от най-големите международни доставчици на ИТ услуги.

Регион

САЩ

Описание на проекта

Софтуерен продукт IBM OMEGAMON изпълнява следните функции:

 • Мониторинг, анализ и настройка на производителността на IBM Universal Database и IBM DB2 приложение на z/OS
 • Оптимизация на процеса за администриране на базата данни чрез използване на разширен интерфейс за краен потребител с графично представяне на информация
 • Откриване на проблемите и затрудненията в изпълнението с използването на дадени емпирични правила
 • Мониторинг на DB2 средата с помощта на комбиниране на функциите за съставяне на отчети в реално време и историческо проследяване
 • Подкрепа на а корпоративни интегрирани системи за управление
 • Съхраняване на инструменти за анализ и информация за производителността в база данни

Специалистите на IBA Group започват да участва в разработката през 2002 г. През изминалия период са извършени следните работи:

 • Взаимодействие с клиенти, консултиране и предварителен анализ на проблеми, взаимодействие с Change Team/Developers за определяне на грешки и формиране на заявка за за обновяване на продукта, поддръжка на Problem Management Records (PMR) и отваряне на Authorized Problem Analysis Reports (APAR) в режим RETAIN
 • Подробно проучване на изискванията на клиентите, извършване на промени в програмния код, разработка на препоръки за алтернативни начини за решаване на проблеми
 • Модулно тестване, провеждане на интеграционни и регресионни тестове, разработка на тестови сценарии, интерпретация на резултатите от теста и документацията.

Резултати на проекта

Като част от работата по проекта специалистите на IBA Group осъществяват поддръжка на следните компоненти на програмата:

 • Инструменти за оценка за DB2 на z/OS
 • Инструменти за мониторинг, анализ и оптимизация на производителността на работата на базите данни DB2 и приложенията им на z/OS в реално време и в отчети
 • DB2 Buffer Pool Analyzer за z/OS.

В резултат на извършената работа са постигнати качествените цели, поставени от ръководството на клиента. Потребителите, които използват инструмента за оценка на семейството на продукти DB2, описват опита си като положителен.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria