Железопътната компания ускори вземането на управленските решения с помощта на SAP S/4HANA

Клиент

«Грузинската железница» АД

Описание на клиента

«Грузинската железница» АД е стратегическа компания на страната, 100% акционер на която е Партньорският фонд на Грузия. Компанията се състои от три бизнес единици: инфраструктура, товарни и пътнически превози.

«Грузинската железница» АД постоянно се грижи за привличането на нови стоки и безопасното им транспортиране, подобряването на пътническите услуги, модернизирането на инфраструктурата и въвеждането на съвременни системи за управление.

През 2015 година компанията е наградена със сертификат за качество ISO 9001: 2008,

А през 2017 година — ISO 9001: 2015. «Грузинската железница» АД е най-големият работодател в страната, в компанията работят повече от 12 000 души.

Индустрия

Транспорт и логистика

Регион

Грузия

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Ръководството на компанията имаше нужда да следи бизнес процесите в реално време и бързо да взема стратегически решения. Необходимо беше да се намалят разходите за поддръжка и ремонт на инфраструктура и подвижен състав, да се увеличат печалбите, да се намалят складови запаси и да се освободят оборотни средства.

Заслужава да се отбележи опитът на IBA Group като интегратор, дълбока компетентност в техническите решения на SAP, задълбочени познания за автоматизираните бизнес процеси на предприятието.

Леван КукаваДиректор на клона на «Грузинските железници» АД

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Клиентът реши да внедри ERP системата SAP S/4HANA от нулата. Планираше се организиране и автоматизиране на счетоводни, данъчни и кадрови записи, счетоводство в съответствие с МСФО, интегриране на решението с билинговите системи «Превози на товари» и «Пътнически превози». Избраният изпълнител не успя да извърши пълната миграция към S/4HANA. Вендорът извърши одит и състави списък на необходимите подобрения. Клиентът се обърна към IBA Group, за да финализира системата и да я въведе в промишлена експлоатация.

 

Екипът на IBA Group е модернизирал системата и е автоматизирал веригата от бизнес процеси. Въведени са в експлоатация следните раздели: счетоводство и данъчно счетоводство (FI, FI-SL), счетоводство на основни средства (FI-AA), бюджетиране (FI-FM, TRM), управленско счетоводство, поддръжка и ремонт на оборудването (PM), логистика (MM/SD), кадрово отчитане (HCM).
Ключовите показатели за дейността на предприятието се показват в реално време в аналитичната система за отчитане (BI/BW, BPC).
Извършена е интеграция с билингови системи, държавни портали, технологични системи (MM/SD, FI, PM).

 

РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

Ръководителите разполагат с пълна и достоверна информация за финансовото състояние на предприятието, имат оперативна аналитична отчетност по ключови показатели. Компанията въведе паралелно счетоводство в съответствие с местните стандарти и МСФО.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria