Логистичната компания оптимизира приложенията за анализи и подобри качеството на корпоративните данни

Индустрия

Транспорт и логистика

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  • Да се проведе одит на кода, UI на QlikView приложенията
  • Да се оптимизират QlikView приложенията
  • Да се внедри Best Practices.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

IBA Group е разработила корпоративно хранилище за данни, многомерни масиви от данни (OLAP кубове) и стъпка по стъпка зареждане на данни от различни източници: транзакционна база данни, Sharepoint, Web services, SAP Sharepoint, Web services, SAP. Специалистите анализираха процесите на компанията, настроиха ETL процеси и изчистване на данни, разработиха и оптимизираха SQL. Те също въведоха система за предотвратяване на нестандартни ситуации на ETL системата и конфигурираха събирането на информация с най-малко натоварване на източниците на базата данни.

За хранилище на данни за вътрешни проекти разработиха нови модели и процеси за подготовка на данни за QlikView. Специалист от IBA Group проверява приложението за съответствие с много критерии: изпълнение в съответствие с корпоративния дизайн и стандартите за писане на код, дали включва определени обекти за визуализация и е правилно оптимизиран.

Одиторите получават задачи за проверка на кода и UI на приложенията. Клиентът получава отчети в стандартен формат, а разработчиците получават списъци с грешки. След корекция приложението отново се връща за одит. За да ускори процеса, централният офис дава част от приложенията за доработване на специалисти от IBA Group.

РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

Клиентът постоянно оптимизира и подобрява качеството на QlikView приложенията и корпоративните данни.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria