IBA Group е автоматизирала издаването на различни видове лицензи за пътни работи в Лондон

Индустрия

Транспорт и логистика

Регион

Великобритания

Бизнес задача

Да се автоматизира издаването на разрешителни за пътни работи.

Решение

Служителят, отговорен за издаването на разрешителното, по електронна поща получава заявки за пътни работи. Когато заявката е получена, той проверява в няколко специализирани системи дали разрешение е възможно, дали пътните работи няма да причинят задръствания, по кое време е възможно да се разрешат пътните работи. След това той или иска допълнителна информация, или отхвърля заявката или издава разрешение.

Резултат

Човешката работа е с 80 % заменена от робот. Незначително участие на служителите на фирмата е необходимо само в случаите, които изискват специални проверки. Решението е инсталирано в продуктивна клиентска среда.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria