Платформа Salesforce

Внедряваме, адаптираме и настройваме CRM системата, която ще помогне за подобряване на работата на отдела за продажби.

С КАКВИ ПРОБЛЕМИ СЕ СБЛЪСКВАТ ФИРМИТЕ?

За привличане на клиенти фирмите отделят значителен бюджет. Важно е възвръщаемостта на инвестициите (ROI) за тези разходи да е възможно най-висока.

Служителите в отдела за продажби често водят записи в електронни таблици, документи, тефтерчета или изобщо не ги водят. Няма единна база на клиенти и информация за събиране на статистика, анализи и прогнози.

Процесът на работа с клиента не е стандартизиран, така че персоналът е натоварен неравномерно, често късно се свързва с клиент, който отива на конкуренти.

КАКВО Е SALESFORCE?

Salesforce е CRM платформа, която помага за автоматизиране и опростяване на задачи, свързани с продажби, обслужване, маркетинг, анализ и контакт с клиенти.

През 2019 Salesforce е лидер в квадранта Gartner в продължение на 13 години.

КАКВИ ПРЕДИМСТВА ПОЛУЧАВАТ ФИРМИТЕ?

 • Увеличаване на печалбата. Служителите имат пълна информация за клиентите и история на продажбите, така че могат да се съсредоточат върху по-изгодни сделки и да персонализират офертите.
 • Подобряване на точността на прогнозите за продажби. Статистическата информация помага да се прогнозира вероятността и бързината на сключването на сделката. Фирмите получават инструмент, който отчита резултатите от преговорите, плащанията и други показатели. Ръководителите могат да планират печалба, брой на сделки и натоварване на отдела за продажби.
 • Увеличаване на вероятността за сключване на сделки. Salesforce автоматизира цикъла на продажбите, създава единна база от знания с чести въпроси на клиенти, анализ на конкурентите и помага дори на нов служител да работи ефективно с клиент.
 • Намаляване на разходите. Автоматизацията на процеса на продажбите помага да се ускорят рутинните операции, да се идентифицират нерентабелните канали и да се намалят разходите за привличане на клиенти.
 • Увеличаване на контрола. CRM системата помага за проследяването на показателите за ефективност на мениджърите по продажби, например броя на договорите, сделките, качеството на контактите с клиентите.

Дашборд на ръководителя на отдела за продажи. Графиците показват активност и изпълнение на KPI от всеки мениджър

Дашборд за анализи по лидове. Графиците показват общия брой лидове, лидове в контекста на маркетинговите кампании, причините за неквалифицирането на лид.

ПРЕДИМСТВА НА SALESFORCE

 1. Адаптиране на Salesforce към процесите на фирма
 2. Бързо внедряване и мащабируемост
 3. Автоматични актуализации
 4.  Липса на необходимост да се купува оборудване благодарение на облачната платформа
 5. Достъп от всяко устройство: лаптоп, таблет, смартфон.

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ?

Внедряване и адаптиране на Salesforce

Настройваме стандартен и разработваме допълнителен функционал на платформата Salesforce:

 • валидиране на данни,
 • тригерни процеси (Workflows),
 • конструктори на процеси,
 • визуализация на данни,
 • дашбордове и отчети.

Разграничаваме достъпа до данни с помощта на конфигурация на Security.

Експертни съвети

Разработка на компоненти CRM на базата на платформа Salesforce

Разработваме и адаптираме приложения за официален магазин Salesforce AppExchange.

Експертни съвети

Интеграция на Salesforce

Интегрираме платформата с ИТ инфраструктура на клиента, обучаваме служители на клиента да работят в системата.

Възходяща интеграция с помощта на:

 • Platform Events
 • Outbound Messaging
 • Използване на middleware

Низходяща интеграция с помощта на:

 • Rest API
 • Soap API
 • Използване на middleware.

Експертни съвети

ЕТАПИ НА ВНЕДРЯВАНЕ НА SALESFORCE

1Техническо задание

Открояваме основните трудности на проекта и начини за решаването им, обсъждаме техническите детайли, определяме сроковете и цената.

2Търговско предложение

Обсъждаме крайната цена на проекта и вида партньорство. Подписваме документи.

3Разгръщане на базовата CRM

Определение на общи предмети: лид, акаунт, контакт, потенциал клиент, задачи, дейности. Импортирането на първоначално почистени данни: бази данни, документи, таблици, визитки.

4Настройка на организация на Salesforce

Конфигурация на обекти и приложения: сделки, продукти, заявки за техническа поддръжка, заявки за вътрешна поддръжка, управление на съдържание, CPQ/Q2C. Интеграция с клиентската инфраструктура: бази данни, уеб форми, скоринг на клиентите. Допълнение и обогатяване на данни.

5Оптимизация на процесите

Оптимизираме процесите на продажби с помощта на Salesforce функции: настройваме роли на продавачите, добавяме допълнителни роли. Функционал на Salesforce: Групи за работа с контрагенти, Групи за работа със сделки, Заявки за поддръжка, конфигуриране на роли в групи, управление на маркетингово съдържание, Chatter (корпоративна соц. мрежа), планове за приходи за екип и индивидуално ниво.

6Автоматизация

Създаване и настройка на дашбордове, отчети за всяка роля и профайл, таргетиране на маркетингови кампании: Дашбордове и отчети, Автоматична адаптация за мобилни устройства, Свой тип отчет и дашборд за всяка роля, Автоматични целеви маркетингови кампании.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria