Пилотно въвеждане на RPA на базата AI в международна банка

Клиент

Международна банка

Описание на клиента

Банката предлага редица финансови услуги и продукти, включително банкиране на дребно (физически лица), корпоративно банкиране, издаване на ипотечни кредити, корпоративни разплащания и управление на ликвидността, обслужване и издаване на кредитни карти, управление на капитала, застраховане

Индустрия

Банки и финанси

Цел

Намаляване на ръчна обработка на данни.

Проблем: данните идват от няколко източника в различни формати: Excel, Pdf, Html, Plain text.

Решение

Роботите класифицират входящите съобщения и извличат данни от приложените документи в 22 полета. След това те ги сравняват с вътрешната банкова система, а резултатите изпращат на служителя. За обучение на модела са използвани 1500 документа от различен формат.

Резултат

Времето за обработка на една транзакция се намалява на 63% до 1,5 минути. Степента на автоматично извличане на данни е%, средната точност на операцията е 94%.

Други решения за банковата индустрия

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria