Банката повиши нивото на информационната сигурност

Индустрия

Банки и финанси

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Да се контролират промените и действията на служителите в системата по време на изпълнението на производствените задачи на SAP платформата и увеличаване на броя на потребителите.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

IBA Group организира мониторинг на използването на критични бизнес транзакции, роли и правомощията на потребителите на SAP, създаде архив на операции за аналитично отчитане и анализ на съмнителни ситуации. Създате превантивен контрол на определени транзакции и процеси с получаването на данни за възникващи заплахи в режима  онлайн. Решението уведомява служителите по сигурността за съмнителни действия, случващи се в критични системи на банката.

РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

Внедрената система автоматизира сложните процеси на информационна сигурност на банката и защити SAP приложенията от атаки.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria