IBA Group споделя опит за въвеждането на RPA на OPEX Week във Флорида, САЩ

30 Януари, 2019 

От 21 до 25 януари 2019 г., IBA Group взе участие в седмицата на OPEX Week: Световна среща за бизнес трансформация в Орландо, Флорида, САЩ.

В рамките на Срещата IBA организира семинар на тема «Стратегия и иницииране на RPA: гъвкав подход», в който сподели своя опит в сферата на роботизацията на бизнес процесите (RPA), като се фокусира върху такива въпроси, като:

  1. Как да създадем Център за прогресивни постижения RPA
  2. Как да се създаде стратегия за RPA и да се минимизира количеството на опите и грешките
  3. Как да се възобнови инициативата на RPA, когато първоначалният PoC не е довел до очакваните резултати
  4. Как да се създават уникални решения за уникални задачи

Семинарът завърши с интересен тест, който помогна на участниците да се съсредоточат върху бизнес проблемите при въвеждането на RPA.

«Днес, ключовият ориентир за развитието на тази технология, — смята Владимир Журавлев, специалист по бизнес развитие на IBA Group, — е способността на софтуерните роботи да извършват стандартизирани действия, както прави човек. С други думи, това е интеграция на роботизация на бизнес процесите с изкуствен интелект (artificial intelligence) и и машинно обучение (machine learning), което предполага способността на роботите да извличат необходимата информация от неструктурирани данни, да вземат решения и да водят в конструктивен диалог с хората».

В годината на 20-годишнината си, OPEX Week: Световната среща по бизнес трансформации събра над 150 лектори от водещи марки, повече от 700 експерти посетиха срещата.