Изграждане на иконометрични модели за маркетингова компания

Бизнес задача

Компанията си постави за цел да разбере колко ефективно се изразходва бюджетът за реклама на произведени лекарства и да се изгради оптималната рекламна стратегия.

Решение

Експертите на IBA Group и методолозите от консултантската компания анализираха разходите за реклама в медиите, по телевизията и радиото, външната реклама и онлайн кампаниите. Използвани са данните за пет години за отчитане на влиянието на икономическите фактори и сезонността. Специалистите създадоха интерпретируем прогнозен модел със сезонен компонент и определиха ключови параметри, които влияят на лоялността към марката.

Резултатите от проучването показаха, че външната реклама е силно надценена и нейната ефективност трябва да бъде оценена по-внимателно. Освен това рекламирането на един продукт в дадена линия е в състояние да увеличи продажбите на всички продукти в линията – това се нарича «халоефект», когато разпознаването преминава от основния продукт към цялата линия.

Резултат

Маркетолозите получиха нови инструменти: информационен панел за сравнителен анализ на нивото на продажбите и ефективността на рекламата в различни канали, както и калкулатор за оптималното разпределение на бюджетите за прогнозния период. Благодарение на тях са съставени бюджетни ограничения, над които е безсмислено да се инвестира в промоция, защото ефективността на рекламните кампании рязко намалява и не носи очакваните продажби.

Финансистите и собствениците на бюджет използват точни данни, за да планират колко да инвестират във всеки рекламен канал при различни прогнозни нива на рекламни бюджети.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria