Робот управлява търговете на украинската енергийна борса

Индустрия

Банки и финанси

СИТУАЦИЯ

Първоначално системата можеше да открива и закрива търговете само веднъж на ден. Администраторът натискаше бутона, сверявайки времето по часовника: грешката трябва да бъде не повече от 10 секунди. След приключване на търговете администраторът работеше с известията за транзакции: ръчно копираше създадените от програмата файлове в специална папка, откъдето те се пращаха в банката. В работата имаше голяма вероятност от грешки поради човешкия фактор.

ЗАДАЧА

Автоматизация на управлението на търговете, както и обработка на уведомления за транзакции. Освобождаване на администратора от извършване на монотонна рутинна работа, оставяйки възможността своевременно да се намеси в работата на робота и да я коригира.

РЕШЕНИЕ

За да решим задачата избрахме EasyRPA — това е евтина система, която може да бъде персонализирана за задачите на клиента.

Алгоритъм на работа, която трябваше да бъде автоматизирана:

  1. Обработка на файлове от Оператора на газопреносната система (ОГПС) на Украйна.
  2. Откриване на търговската сесия по график.
  3. Закриване на търговската сесия по график.
  4. Обработка на данни за търговете.

Администраторът трябва бързо да взима решение дали да се намесва в работата на робота или не. Това изисква удобен интерфейс, където може бързо да се настите един бутон. Специалистите на IBA Group са разработили малко приложение за известяване на Java.

Преди да извърши някакво действие, в което администраторът може потенциално да се намеси, роботът изпраща известие с искане. Например, когато е време за откриване на търговете, роботът пита: «Мога ли да започна откриването на търговете?» В същото време администраторът има прозорец върху всички останали отворени прозорци с този въпрос, таймер за обратно броене за 1 минута и бутони: «Пусни» и «Отмени»  Ако администраторът не ги натисне, процесът се стартира сам.

Преди да изпрати данните за търговете до OГПС, роботът трябваше да подпише файловете с данни с помощта на електронен цифров подпис (ЕЦП), използвайки приложението Користувач АЦСК ІДД ДФС (Акредитиран център за сертифициране на ключове на информационно-справочния отдел на Държавната фискална служба).

Поради ограниченията на сигурността на това приложение, роботът не можеше да извършва тази операция чрез UI. В резултат на това разработчиците на цифровия подпис предоставиха Java-библиотека EndUser SDK, с помощта на която роботът може да подписва файлове, без да използва UI на приложението Користувач АЦСК ІДД ДФС.

При възникване на грешка роботът прекъсва работата и предава контрола на администратора. Ако администраторът не прави нищо, процесът завършва автоматично. По този начин роботът може да изпълнява всички действия без никаква човешка намеса.

РЕЗУЛТАТ

Благодарение на автоматизацията, компанията е постигнала много висока точност при откриване на търговете: грешката е само 1-2 секунди. Човешкият фактор вече е изключен. Роботът работи денонощно и не се нуждае от човешка намеса. Администраторът контролира робота, но може да изпълнява паралелно и други задачи.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria