Робот управлява търговете на украинската енергийна борса

Индустрия

Банки и финанси

СИТУАЦИЯ

Първоначално системата можеше да открива и закрива търговете само веднъж на ден. Администраторът натискаше бутона, сверявайки времето по часовника: грешката трябва да бъде не повече от 10 секунди. След приключване на търговете администраторът работеше с известията за транзакции: ръчно копираше създадените от програмата файлове в специална папка, откъдето те се пращаха в банката. В работата имаше голяма вероятност от грешки поради човешкия фактор.

РЕЗУЛТАТ

Благодарение на автоматизацията, компанията е постигнала много висока точност при откриване на търговете: грешката е само 1-2 секунди. Човешкият фактор вече е изключен. Роботът работи денонощно и не се нуждае от човешка намеса. Администраторът контролира робота, но може да изпълнява паралелно и други задачи.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
    IBA Bulgaria