Студио за визуален анализ (VAS)

Софтуерният продукт на IBA Group, който опростява и ускорява откриването на сложни схеми за измама в банка, застрахователна компания и телеком оператор. Служителите от отдела по контрол на качеството, службите за сигурност провеждат интерактивни проучвания, визуализират и анализират данни със сложни взаимовръзки.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Решението намалява времето за анализ на данните. Служителите могат да търсят информация по група критерии, което помага да се идентифицират нови скрити взаимовръзки, които е трудно да бъдат открити по друг начин.

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Решението помага да се подчертаят най-важните данни за анализ и да се разберат сложните връзки между обектите. Службата за сигурност може да разследва паралелно няколко инцидента.

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Продуктът обединява големи обеми разнородни данни за обекти от вътрешни и външни източници, анализира информация и изгражда процеса на разследване.

СТУДИО ЗА ВИЗУАЛЕН АНАЛИЗ В КЛОНОВЕ

Продуктът е разработен на open-source технологии и не е свързан с външни доставчици. Потребителят има достъп до уеб интерфейс или десктоп приложение за онлайн проучвания. VAS може да се развива както локално в предприятието (on-premise), така и в облака от центъра за данни на IBA Group.

Банки

VAS помага за предотвратяване на подкуп и корупция (FC/FP), кредитни измами, легализация на доходи, придобите чрез престъпления, и финансиране на тероризма  (AML, CFT).

За кого: отдел по контрол на качеството, служба за сигурност.

 

Експертни съвети

Телекомуникационни компании

VAS помага на службите за сигурност да идентифицират измама, свързана с прекратяване на гласовия трафик.

За кого: служби за информационна сигурност на телеком оператор.

 

Експертни съвети

Застрахователни компании

С помощта на VAS службата за сигурност разследва измами при настъпване на застрахователно събитие, предотвратява пране на пари под вид на застраховка.

За кого: отдел за застрахователни разследвания.

 

Експертни съвети

Правохранителни органи

VAS помага за предотвратяване на укриването на данъци, за провеждане на наказателни и други разследвания, за борба с вътрешните измами и измами при закупуване.

За кого: служители на оперативно и аналитично управление, управление на собствената им сигурност.

 

Експертни съвети

КАКВО ПРАВИМ

Демонстрация

Показваме на клиента възможностите на Студио за визуалния анализ, установяваме изискванията към системата.

Експертни съвети

Поддръжка

Настройваме и поддържаме Студио за визуалния анализ, обучаваме служителите на клиента да работят с продукта.

 

Експертни съвети

Прототипиране

Създаваме прототип, базиран на данните на клиента, развиваме решение on-premise или в облака, разработваме техническо и търговско предложение за внедряване.

Срок ⎻ 1 месец.

 

Експертни съвети

Внедряване

Изучаваме източници на данни, бизнес правила и сценарии за анализ на информацията. Разработваме процесите на зареждане на данни в хранилището, настройваме визуализация и генерираме отчети.

Срок — 3-4 месеца.

 

Експертни съвети

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество.

Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултация, прототипиране

Извършваме консултации за технологиите и продуктите на WorkFusion. Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

Yes
Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
IBA Group В БЪЛГАРИЯ