VAS

Cофтуерният продукт на IBA Group, който опростява и ускорява откриването на сложни схеми за измама в банка, застрахователна компания и телеком оператор. Служителите от отдела по контрол на качеството, службите за сигурност провеждат интерактивни проучвания, визуализират и анализират данни със сложни взаимовръзки.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Решението намалява времето за анализ на данните. Служителите могат да търсят информация по група критерии, което помага да се идентифицират нови скрити взаимовръзки, които е трудно да бъдат открити по друг начин.

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Решението помага да се подчертаят най-важните данни за анализ и да се разберат сложните връзки между обектите. Службата за сигурност може да разследва паралелно няколко инцидента.

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Продуктът обединява големи обеми разнородни данни за обекти от вътрешни и външни източници, анализира информация и изгражда процеса на разследване.

VAS В КЛОНОВЕ

Продуктът е разработен на open-source технологии и не е свързан с външни доставчици. Потребителят има достъп до уеб интерфейс или десктоп приложение за онлайн проучвания. VAS може да се развива както локално в предприятието (on-premise), така и в облака от центъра за данни на IBA Group.

Банки

VAS помага за предотвратяване на подкуп и корупция (FC/FP), кредитни измами, легализация на доходи, придобите чрез престъпления, и финансиране на тероризма  (AML, CFT).

За кого: отдел по контрол на качеството, служба за сигурност.

 

Експертни съвети

Застрахователни компании

С помощта на VAS службата за сигурност разследва измами при настъпване на застрахователно събитие, предотвратява пране на пари под вид на застраховка.

За кого: отдел за застрахователни разследвания.

 

Експертни съвети

Телекомуникационни компании

VAS помага на службите за сигурност да идентифицират измама, свързана с прекратяване на гласовия трафик.

За кого: служби за информационна сигурност на телеком оператор.

 

Експертни съвети

КАКВО ПРАВИМ

1Демонстрация

Показваме на клиента възможностите на Студио за визуалния анализ, установяваме изискванията към системата.

2Прототипиране

Създаваме прототип, базиран на данните на клиента, развиваме решение on-premise или в облака, разработваме техническо и търговско предложение за внедряване.

Срок ⎻ 1 месец.

 

3Внедряване

Изучаваме източници на данни, бизнес правила и сценарии за анализ на информацията. Разработваме процесите на зареждане на данни в хранилището, настройваме визуализация и генерираме отчети.

Срок — 3-4 месеца.

4Поддръжка

Настройваме и поддържаме Студио за визуалния анализ, обучаваме служителите на клиента да работят с продукта.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria