Интернет портал на платформата Hybris за голям производител на гуми

Индустрия

Производство

Бизнес задача

Да се прехвърли съществуващия функционал от стария портал на клиента към новата платформа Hybris.

Решение

Порталът първоначално е написан на php. Сега целият функционал трябва да се прехвърли към Hybris и да се свърже платформата за търсене Solr. В рамките на проекта се разработват b2b- и b2c-части от приложението. Те са интегрирани помежду си.>

Порталът на b2b е предназначен за продажба на гуми на дилъри. Дилърът има възможност да разгледа каталога, да оформи и да плати поръчката, да провери състоянието на поръчката. За всяка компания е предвидена възможност да се създадат няколко секции с различни адреси за доставка. Дилърът може да прегледа историята на поръчките си през последните 1,5 години. Всички поръчки се обработват в SAP. Ако отделни стоки от поръчката пристигнат в различни дни, системата автоматично ще раздели поръчката на няколко доставки.
В личния кабинет може да се оформи заявлението за гаранционно обслужване или да се изпрати известие за дефектни стоки. Порталът също има раздел с ценоразписи и маркетингови материали, които се подбират индивидуално за всеки дилър.

Порталът на b2c е предназначен за продажба на услуги за ремонт и поддръжка на гуми. Тук може да се проследи жизнения път на всяка гума, както и местата и условията за съхранение през зимата/лятото. Когато клиент прави поръчка в b2c-част на приложението, тя се показва в b2b-част. Дилърът може да потвърди, че поръчката е завършена и услугата е предоставена.

Резултат

Приложението работи в 32 страни в Европа и Африка. Разработката е на етап Life Cycle Management — поправяне на грешки и подобряване на функционала.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria