Автоматизация на поддръжка на нормативно-справочна информация на бизнес партньори чрез средствата SAP MDG

The project was designed to improve the quality of data on business partners of GTB through distribution of responsibilities and optimization of the procedures related to introduction, update, and approval of business partner data.

Client

«Газпром трансгаз Беларус» ОАО

Description

Компанията извършва 7 магистрални газопровода, 226 газоразпределителни станции и подземни газохранилища

Industry

Energy & Utilities

Location

Беларус

Цели и задачи на проекта

Подобряване качеството на данните на бизнес партньорите чрез организиране на процесите по поддръжка и разпределяне на отговорността за съставяне на заявки за създаване/промяна на данни и потвърждаването им от експерти на НСИ.

Описание на проекта

В рамките на проекта операциите по поддръжка на директорията на бизнес партньорите в SAP MDM са заменени с операции в модула SAP MDG. Процесът на водене на данните предполага разделяне на отговорността между инициатора на промяна на данните и експерта на НСИ, чиято задача е да проверява коректността на поисканите промени и да взема решение за допустимостта на промяната.

Резултати на проекта

Новите операции за водене на справочника на бизнес партньори са успешно внедрени в SAP MDG. Крайните потребители на системата бяха отговорни за пълнота и качество на данните, предоставени на експертите на НСИ. Това позволи да се увеличи точността на данните за бизнес партньорите в системата SAP EСС.

Процесът на въвеждане на SAP MDG не засяга други процеси на SAP ECC системата, с изключение на воденето на директория на бизнес партньорите. Това предотврати допълнителни рискове и престой в системата.

Извършено е цялостно тестване на бизнес процеса за водене на справочник с бизнес партньори с участието на ключови потребители. Потребителите също бяха обучени в режим за видеоконференции едновременно в 18 клона на предприятието, което позволи значително да се разшири кръгът на крайните потребители, включени в обучението, както и да се дадат отговори на повече въпроси, възникнали по време на обучението.

Перспективи за развитие

Прехвърляне към SAP ЦХР поддръжката на цялата нормативна-справочна информация на предприятиетоCONTACT IBA GROUP

Yes
Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
IBA Group В БЪЛГАРИЯ
  • address България, гр. Бургас 8000, ул. Булаир 9, ет. 4