Автоматизация на поддръжка на нормативно-справочна информация на бизнес партньори чрез средствата SAP MDG

Цели и задачи на проекта

Подобряване качеството на данните на бизнес партньорите чрез организиране на процесите по поддръжка и разпределяне на отговорността за съставяне на заявки за създаване/промяна на данни и потвърждаването им от експерти на НСИ.

Описание на проекта

В рамките на проекта операциите по поддръжка на директорията на бизнес партньорите в SAP MDM са заменени с операции в модула SAP MDG. Процесът на водене на данните предполага разделяне на отговорността между инициатора на промяна на данните и експерта на НСИ, чиято задача е да проверява коректността на поисканите промени и да взема решение за допустимостта на промяната.

Резултати на проекта

Новите операции за водене на справочника на бизнес партньори са успешно внедрени в SAP MDG. Крайните потребители на системата бяха отговорни за пълнота и качество на данните, предоставени на експертите на НСИ. Това позволи да се увеличи точността на данните за бизнес партньорите в системата SAP EСС.

Процесът на въвеждане на SAP MDG не засяга други процеси на SAP ECC системата, с изключение на воденето на директория на бизнес партньорите. Това предотврати допълнителни рискове и престой в системата.

Извършено е цялостно тестване на бизнес процеса за водене на справочник с бизнес партньори с участието на ключови потребители. Потребителите също бяха обучени в режим за видеоконференции едновременно в 18 клона на предприятието, което позволи значително да се разшири кръгът на крайните потребители, включени в обучението, както и да се дадат отговори на повече въпроси, възникнали по време на обучението.

Перспективи за развитие

Прехвърляне към SAP ЦХР поддръжката на цялата нормативна-справочна информация на предприятието

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria