Разпознаване на лица на купувачите в магазини

СИТУАЦИЯ

М.Видео е руска търговска мрежа за продажба на битова техника и електроника. В търговските зали на мрежата има стотици купувачи, а консултантите рядко разпознават сред тях редовни клиенти. Това намалява нивото на персонализация на услугата, с която клиентите са свикнали в онлайн магазините.

ЗАДАЧА

Да се създаде готово решение за голяма мрежа за продажба на техника въз основа на технологията за разпознаване на лица на купувачите и да се разработи мобилно приложение за консултанти.

РЕШЕНИЕ

Системата идентифицира клиента, който е влязъл, с помощта на изкуствен интелект от изображението на камерата и изпраща push известия до устройствата на консултантите. При необходимост купувачът получава SMS с лична оферта. Системата работи от облака и може бързо да бъде пусната в експлоатация във всеки магазин.

Пилотния проект за М.Видео компанията IBA Group представи на конкурса SAP Coder

Технології: Python (OpenFace, Keras/TensorFlow, OpenCV, Dlib, Scikit-learning), SAP Cloud, SAP HANA, SAP Smart Business Services, SAP Cloud Analytics, SAP UI5 Fiori, Cloud Foundry.

РЕЗУЛТАТ

Екипът на IBA Group е разработил мобилно приложение за служители на М.Видео. Маркетолозите могат да получават аналитични отчети, за да могат например да изчислят точно броя на посетителите в магазините. Системата помага за обогатяване на потребителските профили: събира статистически данни за поведението и история на взаимодействие с магазините.

Контакти IBA GROUP

    Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
    IBA Bulgaria