Разпознаване на емоции на клиентите на ресторант

СИТУАЦИЯ

Новият ресторант започна да работи на мястото на бившия. Собствениците искат да запазят и дори да увеличат броя на клиентите. За целта те използват различни методи за оценка на удовлетвореността на клиентите: анкети и частни разговори с някои от тях. Този метод не показва пълната картина и не предоставя информация за динамиката на промените в настроенията.

ЗАДАЧА

Собствениците искат да видят пълната картина и да анализират динамиката на промените в настроенията на клиентите. Те обаче биха искали да не прекарват повече време за анализи.

Технології

Python (Keras, Tensorflow, Dlib, ArcFace, Scikit-Learn, OpenCV, Flask, CUDA), MongoDB, MySQL, Angular, Node.js, Bootstrap, Docker, Kubernetes.

РЕШЕНИЕ

IBA Group инсталира близо до изхода две видеокамери, в които влизат лицата на клиентите. Невронните мрежи разпознават лица и емоции, а софтуерният комплекс осигурява готов анализ за потребителите.