Игор Хобня

 

Директор на IBA Gomel Park

В момента И. Хобня стратегията и развитието на компаниите, финансовите въпроси и работата с персонала.