Игор Хобня

 

Директор на Центъра за регионално развитие

И. Хобня стратегията и развитието на компаниите, финансовите въпроси и работата с персонала.

Снимки за пресата [.jpg; 0,1 MB]