Иван Сукман

 

Директор по бизнес развитие IBA Group

Ръководи въпроси за стратегическото развитие на компанията, новите пазари и ценовата политика, управлението и промотирането на компанията във всички страни.

Снимки за пресата [.jpg; 0,7 MB]
LinkedIn