Леонид Бокун

 

Член на Борда на директорите, Заместник-директор по финансите и контролинга

Леонид Бокун има голям опит в разработка на информационни системи и внедряване на бизнес решения (ERP, BI / CPM, ECM / Workflow), професионални умения в управлението, изграждане на управленски счетоводни системи и управление на ИТ проекти.