Леонид Бокун

 

Директор на отдела за информационна поддръжка и контрол на IBA Group

Леонид Бокун има голям опит в разработка на информационни системи и внедряване на бизнес решения (ERP, BI / CPM, ECM / Workflow), професионални умения в управлението, изграждане на управленски счетоводни системи и управление на ИТ проекти.