Сергей Байбара

 

Директор на IBA Ukraine

Сергей Байбара координира предоставянето на услуги на IBA Group и развитието на отношенията с клиентите в Украйна. Отговаря за ефективното планиране, координация, наемане на местен персонал, сключване и изпълнение на договори, вземане на решения, насочени към постигане на целевите показатели за продажби и печалба на IBA Group в Украйна.