Сергей Федоров

 

Финансов директор на IBA Group

Сергей Федоров е действащ финансов директор от май 2006 г. с отговорности за установяване на точни прогнози за разходите и приходите, управление на финансовите отчети, извършване на финансов анализ, наблюдение и управление на всички разходи в рамките на разпределените бюджети, преглед на годишните бюджети и препоръки за необходими промени.

Снимки за пресата [.jpg; 0,1 MB]