Владимир Климук

 

Заместник-директор за развитие на международните IT услугии, IBA Group

Владимир Климук ръководи въпросите за подкрепа и развитие на сътрудничество с IBM: разширяване на взаимодействието с различни подразделения на IBM, търсене на нови насоки за съвместни проекти както с IBM, така и с партньорите му.

Снимки за пресата [.jpg; 0,1 MB]