Владимир Рижих

 

Директор за разработка на софтуер IBA Group

Отговаря за организацията и контрола на процесите, разработени за осигуряване на качеството, съвременното технологично ниво, ефективността на проектите за разработка на ПО, както и на контролните процеси относно компетентностите на специалистите, портфейлите и продуктите на компанията.

Снимки за пресата [zip; 0,8 MB]