Мобилен клиент за система за електронен документооборот

Клиент

Търговия на дребно

Описание на клиента

Най-голямата компания за търговията на дребно в Източна Европа

Регион

Източна Европа

Цели и задачи

Целта на проекта е разработка на мобилен клиент за оптимизация на обработката и одобрението на документи в големи организации. Мобилното клиентско приложение трябва да бъде тясно свързано със сървърната част на система за електронен документооборот, създадена на базата на IBM FileNet. Освен това мобилният клиент трябва да предоставя на крайните потребители нови инструменти за работа с документи, включително възможността за работа в офлайн режим, гъвкав модел на бизнес процеси и пълноправен механизъм за създаване на проектни бележки.

Реализация на проекта

IBA Group разработи решение, което има следния функционал.

— Работа с с документи в онлайн и офлайн режими:

  • Синхронизация на документи и задачи между сървъра и мобилния клиент при наличие на интернет връзка. Потребителят може да работи с документи дори и при липса на достъп до интернет.Интеграция с серверной частью на базе IBM FileNet
  • Шифроване на данни, които се предават от мобилния клиент на сървъра и обратно
  • Наличие на разумен механизъм за зареждане на документ с възможност за зареждане или само на заглавието или на целия документ
  • Синхронизация във фонов режим и при запитване

— Документи и задачи:

  • Гъвкава интеграция с DMS бизнес процеси. Актуализациите на електронните документи се показват автоматично в мобилния клиент без допълнително уточняване на кода
  • Зареждане на нови документи от сървъра и изпращане на потребителски актуализации на сървъра по време на синхронизацията
  • Преглед на прикачените файлове Microsoft Office, iWorks, PDF, RTF, графики
  • Поддръжка на свързаните документи

— Пълноценен механизъм за създаване на проектни бележки

  • Гласови и печатни комментарии
  • Коментари като PDF пояснения в тялото на документа
  • История на коментарите на предишни потребители/итерации
  • Възможност за анулиране на решението преди синхронизация

— Търсене

  • Търсене на документи в реално време на мобилно устройство
  • Разширено търсене на документи на мобилно устройство и сървър

— Настройки

  • Възможност за регулиране в настройките на броя на документите за изтегляне на мобилното устройство и синхронизация със сървъра във фонов режим

Технически и софтуерни инструменти

  • Платформа iOS, устройство iPad
  • Проектна среда Xcode (Objective C, C/С++, XML)
  • Потребителска библиотека за PDF пояснения

Резултати на проекта

Мобилният клиент е интегриран и синхронизиран с корпоративната информационна система, базирана на IBM FileNet. Потребителят може да качва всички работни документи, които изискват бърза реакция на мобилното си устройство, и да работи с тях навсякъде, включително в офлайн режим. Функционалът на клиента позволява да преглеждате прикачените файлове и да ги коментирате, оставяте аудио коментари, графични бележки в тялото на документа или да добавяте ръкописни бележки. За добавянето на графични бележки се използва стандартният механизъм за анотиране в PDF формат. Мобилният клиент осигурява бързо търсене на документи, съхранявани на мобилно устройство или сървър, позволява на потребителите да маркират документите като избрани за бърз достъп до тях.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria