AgronomX | Форум AgTech и Green Energy

Системата за управление на растениевъдство AgronomX, базирана на технологията Интернет на вещите (IoT), е представена на AgTech и Green Energy Forum, който се проведе на 10-11 декември в гр. Баку (Азербайджан).

Кирил Канюшик, ръководител на проекта в отдел по развитие на бизнеса, говори на форума на тема «AgronomX: иновативни подходи към изследвания на почва».

Софтуерният продукт на AgronomX предизвика интерес сред високопоставени чиновници от редица министерства, правителствени учреждения, ръководители на организации, които се занимават със земеделска наука и иновации в селско стопанство в Азербайджан, както и от представители на селскостопански предприятия. Проведени са редица срещи и е получена обратна връзка от потенциалните потребители на продукта.

The AgTech and Green Energy Forum

AgTech and Green Energy Forum е международния форум за аграрни технологии и екологично чиста енергия, организиран от Министерството на селското стопанство и Министерството на енергетиката на Азербайджан, проведе се под мотото «Иновации за зелено бъдеще». Форумът събра 35 експерти от 15 страни.

Основните цели на форума AgTech и Green Energy  – осигуряване на иновативното развитие на енергийния и селскостопанския сектор в Азербайджан, засилване на връзките между различни иновативни компании, стартъпи и създаване на устойчиви бизнес модели и връзки.

Експертни съвети

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria