Автоматизация на мърчандайзинга — growth hacking за ритейла

11 Май, 2022 

Ритейлърите и производителите наемат мърчандайзери, за да извършват одит на търговските обекти почти ежедневно: да проверят правилността на оформлението, количеството стоки на рафтовете, съответствието на ценовите етикети, да контролират наличностите в складовете и да съставят отчети със снимки въз основа на резултатите.

Заедно с Анастасия Бордак, ръководител на ИИ-решения за ритейла Goods Checker в IBA Group, ще разберем как да оптимизираме процеса на мърчандайзинг, да увеличим процента на съответствие с планограмите и съответно продажбите.

Cognizant“Planogram Compliance Making It Work”

Сред водещите продавачи на хранителни стоки степента на спазване на планограмите обикновено е около 50 % или дори по-ниска.

Ръчен труд и полуавтоматизация vs автоматизация

Според данните на Trax, 44% от ритейлърите все още използват ръчни методи за одит в магазините и оценка на спазването на изискванията.

Ръчният труд и полуавтоматизацията не покриват всички етапи от процеса на мърчандайзинг. Това води до факта, че одитът отнема много време, появяват се проблеми с корпоративната сигурност, данните са разпръснати, често трябва да бъдат въведени ръчно в корпоративните системи. В този случай човешкият фактор не може да бъде избегнат: колкото и опитен и внимателен да е служителят, той е човек.

В същото време индустриалните ИТ решения покриват всички етапи на бизнес процеса и свеждат човешкия фактор до минимум. Процесът става прозрачен както за ръководителите, така и за мениджърите и мърчандайзерите. Автоматизацията подобрява качеството на данните: те са еднакви по структура, не се дублират, не се губят, гарантира се тяхната поверителност.

Индустриалните решения формират подробни анализи за ръководителите от различни гледища. Топ мениджмънтът може да разчита на надеждни и актуални данни при вземане на решения.

Trax“5 Winning Strategies to Perfect Retail Execution”

Одитът на мърчандайзинга на магазина с помощта на компютърни технологии отнема 60% по-малко време.

Автоматизация на мърчандайзинг на примера на ИИ решение Goods Checker

Goods Checker е екосистема за автоматизиране на процесите на мърчандайзинг с помощта на компютърно зрение и невронни мрежи. Решението обхваща всички етапи: от разработването на планограма до анализа.

Разработване на правила за излагане на стоки

В 80% от случаите хората решават да купят този или онзи продукт директно в магазина. Ето защо е важно да го изложите така, че да е в полезрението на купувачите, а след това и в кошниците им.

В това на производителите и ритейлърите помагат планограми. Най-често за създаването им се използва MS Excel. MS Excel е прост, разбираем инструмент, който не изисква големи инвестиции и е инсталиран на почти всеки компютър.

Но при работа с планограми той има редица недостатъци:

 • трудно е да се правят планограми;
 • трудно е те да се поддържат актуални;
 • трудно е да се добавят изображения, за да улесни мърчандайзера да разбере планограмата.

Сравнете планограмите, създадени в MS Excel и Goods Checker. Изображенията и чистите надписи помагат бързо да разберете къде и какво трябва да бъде.

В Goods Checker мениджърите по метод drag-and-drop създават планограми, които могат да се запазват във формати MS Excel и PDF.

Резултат: мениджърите създават планограми по-бързо, те са по-лесни за актуализиране.

С Goods Checker планограмата за 100 SKU може да се създаде за една минута.

Полеви работи

Ефективността на мърчандайзера пряко влияе върху продажбите. Мърчандайзерите в търговските обекти събират информация, която мениджърите използват за планиране на продажбите и оценка на действията на конкурентите.

bindi.comRetail audits – the definitive guide

Сътрудничеството с партньори по отношение на мърчандайзинга може да увеличи оперативния марж до 10%.

Компаниите често поставят задачи, наблюдават тяхното изпълнение и общуват с мърчандайзерите в месинджъри, например в Telegram, Viber или WhatsApp. Всеки има месинджъри, затова можете да започнете да ги използвате за работни цели веднага. Но си струва да запомните, че всички месинджъри имат следните недостатъци:

 • информацията не е структурирана и не се запазва в корпоративната система;
 • невъзможно е да се създаде единна система, където да се събира информация от всички точки на продажба и служители;
 • трудно е да се разработят и проследят маршрутите на мърчандайзерите;
 • трудно е да се гарантира поверителност;
 • често няма резервни копия.

За да отговори на всички тези предизвикателства, Goods Checker разработи уеб приложение за мениджъри и мобилно приложение за мърчандайзери.

В уеб приложението мениджърите създават маршрути и задачи за мърчандайзери. В задачите може да се напише текст, да се създаде списък с чек бокс и да се прикачи снимка с извършената работа.

Мърчандайзерите използват мобилното приложение Check&Go, за да изпълняват задачи на мениджърите и да проверяват излагането на стоки в реално време.

За да може Goods Checker да анализира излагането на стоки в реално време, се използва изкуствен интелект. Компютърното зрение в Goods Checker обработва снимката: разпознава стоките върху нея, сравнява оформлението на изображението с планограмата и идентифицира несъответствия. Ако продуктът е на планограмата, но не е изложен на рафта или има газирана напитка вместо сок, Goods Checker ще го види. И ще може да открие, дори ако вместо сок от 1,5 литра има пакет от 1 литър.

Има случаи, когато мърчандайзерът не може веднага да коригира оформлението. Тогава в приложението може да се посочи причината: необходимите стоки не са налични, оборудването е счупено и т. н.

При този подход служителят не трябва да носи документи и планограми със себе си. Това означава, че той вече няма нужда да пътува за нови документи и да ги разпечатва всеки път. Те няма да бъдат изгубени, забравени, объркани и т. н. Освен това мениджърите ще бъдат сигурни, че в системата се зареждат само актуални и надеждни данни.

Резултат. С Goods Checker мърчандайзингът става прозрачен за всички участници, като обобщените точни данни влизат в корпоративната система.

Мениджърите създават и преглеждат задачите на служителите по-бързо, а супервайзерите могат да оценят всички снимки от мърчандайзерите.

Мърчандайзерите от своя страна извършват одит на търговския обект по-бързо и по-добре, което увеличава процента на съответствие на изложенията на стоките с планограмите.

Тъй като мърчандайзерите прекарват по-малко време в търговски обекти, то може да бъде изразходвано за други бизнес процеси или за намаляване на персонала на място.

Случаят на един от нашите клиенти: с Goods Checker спазването на планограмата се е увеличило от 60 до 90%

Анализи

Мениджърите получават стотици снимки от мърчандайзерите. Всички снимки трябва да бъдат оценени, за да се подготвят отчети за маркетолози и ръководители. От докладите маркетолозите могат да видят как работи изложението на стоките, да разберат своята позиция и позицията на конкурентите на пазара.

Примерни снимки, които мърчандайзерите изпращат

Често мениджърите сортират и анализират снимките ръчно. Този подход има смисъл, когато има малко снимки, но ако има стотици, тогава става трудоемко:

 • процесът отнема много време на служителите;
 • оценката на снимките е субективна;
 • няма обобщени анализи за всички магазини, служители, стоки.

В Goods Checker изкуственият интелект бързо анализира снимки и генерира отчети въз основа на информация от мърчандайзери. Анализът се прави в различни категории (по магазини, по служители, по стоки) и може да бъде в динамика (в сравнение с периода в миналото). Потребителите имат достъп до отчетите почти веднага чрез уеб браузър.

С Goods Checker  може да се получи следната информация:

 • дял на вашата марка/подмарка/SKU на рафта;
 • дял на марка/подмарка/SKU на конкурентите на рафта;
 • причини, поради които продуктът не е на мястото си: изчерпана наличност, повредено оборудване или друга посочена от вас причина;
 • данни, които могат да се използват за излагане на KPI на служителите;
 • анализ според качеството на снимките.

Примери за аналитични доклади:

Освен това, Goods Checker анализира SKU от деня, в който е пуснат в продажба.

Две седмици преди пускането на пазара Goods Checker може да бъде обучен да разпознава нов продукт: достатъчно е да качите около 100 продуктови снимки в невронната мрежа.

Резултат. Ръководителите получават информация за реалната ситуация в магазините и на рафтовете, задават реалистични KPI и обективно оценяват служителите. Мениджърите от своя страна проследяват причините за неспазване на планограмите — стоките са изчерпани, оборудването е счупено и т. н.

Кейс с производител на цигари

Продуктите на клиента се продават в 5000 магазина, повече от 100 мърчандайзери посещават всеки търговски обект, за да коригират оформлението, да контролират остатъците в складовете. След като са проверили всичко, служителите снимат стелажите и ги изпращат на мениджирите.

Последните трябва да обработват повече от 60 000 снимки всеки месец. Такъв обем е физически невъзможен за преглед и оценка, тъй като освен това има и други задачи.

Компанията реши да автоматизира мърчандайзинга и използва Goods Checker за това. След внедряването броят на анализираните снимки се увеличи от 3 до 100%.

Освен това мениджърите успяха обективно да оценят работата на мърчандайзерите, представянето на SKU, както и разположението и използването на оборудването.

Автоматизацията на бизнес процесите е нова реалност за ритейла

Днес качественото обслужване е тясно свързано с технологиите. BI системите помагат за по-добро опознаване на купувача, машинното обучение – за генериране на персонализирани оферти, чат ботове – за бърз отговор на въпроси на клиентите, каси на самообслужване – за ускоряване на процеса на покупка и т.н.

McKinsey & Company“Closing the skills gap in retail with people analytics”

Според проучване на McKinsey, 52% от всички операции на ритейла могат да бъдат автоматизирани със съществуващите технологии.

Мърчандайзингът е важен етап в търговската верига, така че според нашия опит автоматизирането му ще помогне да се намерят “тесни места” в процеса и да се увеличат продажбите с 5−7%.

Автоматизацията на бизнес процесите ги ускорява, което означава, че увеличава оборота на компанията, намалява себестойността на продуктите или услугите.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
  IBA Bulgaria