Автоматизация на мърчандайзинга — growth hacking за ритейла

11 Май, 2022 

Ритейлърите и производителите наемат мърчандайзери, за да извършват одит на търговските обекти почти ежедневно: да проверят правилността на оформлението, количеството стоки на рафтовете, съответствието на ценовите етикети, да контролират наличностите в складовете и да съставят отчети със снимки въз основа на резултатите.

Заедно с Анастасия Бордак, ръководител на ИИ-решения за ритейла Goods Checker в IBA Group, ще разберем как да оптимизираме процеса на мърчандайзинг, да увеличим процента на съответствие с планограмите и съответно продажбите.

Cognizant“Planogram Compliance Making It Work”

Сред водещите продавачи на хранителни стоки степента на спазване на планограмите обикновено е около 50 % или дори по-ниска.

Ръчен труд и полуавтоматизация vs автоматизация

Според данните на Trax, 44% от ритейлърите все още използват ръчни методи за одит в магазините и оценка на спазването на изискванията.

Ръчният труд и полуавтоматизацията не покриват всички етапи от процеса на мърчандайзинг. Това води до факта, че одитът отнема много време, появяват се проблеми с корпоративната сигурност, данните са разпръснати, често трябва да бъдат въведени ръчно в корпоративните системи. В този случай човешкият фактор не може да бъде избегнат: колкото и опитен и внимателен да е служителят, той е човек.

В същото време индустриалните ИТ решения покриват всички етапи на бизнес процеса и свеждат човешкия фактор до минимум. Процесът става прозрачен както за ръководителите, така и за мениджърите и мърчандайзерите. Автоматизацията подобрява качеството на данните: те са еднакви по структура, не се дублират, не се губят, гарантира се тяхната поверителност.

Индустриалните решения формират подробни анализи за ръководителите от различни гледища. Топ мениджмънтът може да разчита на надеждни и актуални данни при вземане на решения.

Trax“5 Winning Strategies to Perfect Retail Execution”

Одитът на мърчандайзинга на магазина с помощта на компютърни технологии отнема 60% по-малко време.

Автоматизация на мърчандайзинг на примера на ИИ решение Goods Checker

Goods Checker е екосистема за автоматизиране на процесите на мърчандайзинг с помощта на компютърно зрение и невронни мрежи. Решението обхваща всички етапи: от разработването на планограма до анализа.

Разработване на правила за излагане на стоки

В 80% от случаите хората решават да купят този или онзи продукт директно в магазина. Ето защо е важно да го изложите така, че да е в полезрението на купувачите, а след това и в кошниците им.

В това на производителите и ритейлърите помагат планограми. Най-често за създаването им се използва MS Excel. MS Excel е прост, разбираем инструмент, който не изисква големи инвестиции и е инсталиран на почти всеки компютър.

Но при работа с планограми той има редица недостатъци:

 • трудно е да се правят планограми;
 • трудно е те да се поддържат актуални;
 • трудно е да се добавят изображения, за да улесни мърчандайзера да разбере планограмата.

Сравнете планограмите, създадени в MS Excel и Goods Checker. Изображенията и чистите надписи помагат бързо да разберете къде и какво трябва да бъде.

В Goods Checker мениджърите по метод drag-and-drop създават планограми, които могат да се запазват във формати MS Excel и PDF.

Резултат: мениджърите създават планограми по-бързо, те са по-лесни за актуализиране.

С Goods Checker планограмата за 100 SKU може да се създаде за една минута.

Полеви работи

Ефективността на мърчандайзера пряко влияе върху продажбите. Мърчандайзерите в търговските обекти събират информация, която мениджърите използват за планиране на продажбите и оценка на действията на конкурентите.

bindi.comRetail audits – the definitive guide

Сътрудничеството с партньори по отношение на мърчандайзинга може да увеличи оперативния марж до 10%.

Компаниите често поставят задачи, наблюдават тяхното изпълнение и общуват с мърчандайзерите в месинджъри, например в Telegram, Viber или WhatsApp. Всеки има месинджъри, затова можете да започнете да ги използвате за работни цели веднага. Но си струва да запомните, че всички месинджъри имат следните недостатъци:

 • информацията не е структурирана и не се запазва в корпоративната система;
 • невъзможно е да се създаде единна система, където да се събира информация от всички точки на продажба и служители;
 • трудно е да се разработят и проследят маршрутите на мърчандайзерите;
 • трудно е да се гарантира поверителност;
 • често няма резервни копия.

За да отговори на всички тези предизвикателства, Goods Checker разработи уеб приложение за мениджъри и мобилно приложение за мърчандайзери.

В уеб приложението мениджърите създават маршрути и задачи за мърчандайзери. В задачите може да се напише текст, да се създаде списък с чек бокс и да се прикачи снимка с извършената работа.

Мърчандайзерите използват мобилното приложение Check&Go, за да изпълняват задачи на мениджърите и да проверяват излагането на стоки в реално време.

За да може Goods Checker да анализира излагането на стоки в реално време, се използва изкуствен интелект. Компютърното зрение в Goods Checker обработва снимката: разпознава стоките върху нея, сравнява оформлението на изображението с планограмата и идентифицира несъответствия. Ако продуктът е на планограмата, но не е изложен на рафта или има газирана напитка вместо сок, Goods Checker ще го види. И ще може да открие, дори ако вместо сок от 1,5 литра има пакет от 1 литър.

Има случаи, когато мърчандайзерът не може веднага да коригира оформлението. Тогава в приложението може да се посочи причината: необходимите стоки не са налични, оборудването е счупено и т. н.

При този подход служителят не трябва да носи документи и планограми със себе си. Това означава, че той вече няма нужда да пътува за нови документи и да ги разпечатва всеки път. Те няма да бъдат изгубени, забравени, объркани и т. н. Освен това мениджърите ще бъдат сигурни, че в системата се зареждат само актуални и надеждни данни.

Резултат. С Goods Checker мърчандайзингът става прозрачен за всички участници, като обобщените точни данни влизат в корпоративната система.

Мениджърите създават и преглеждат задачите на служителите по-бързо, а супервайзерите могат да оценят всички снимки от мърчандайзерите.

Мърчандайзерите от своя страна извършват одит на търговския обект по-бързо и по-добре, което увеличава процента на съответствие на изложенията на стоките с планограмите.

Тъй като мърчандайзерите прекарват по-малко време в търговски обекти, то може да бъде изразходвано за други бизнес процеси или за намаляване на персонала на място.

Случаят на един от нашите клиенти: с Goods Checker спазването на планограмата се е увеличило от 60 до 90%

Анализи

Мениджърите получават стотици снимки от мърчандайзерите. Всички снимки трябва да бъдат оценени, за да се подготвят отчети за маркетолози и ръководители. От докладите маркетолозите могат да видят как работи изложението на стоките, да разберат своята позиция и позицията на конкурентите на пазара.

Примерни снимки, които мърчандайзерите изпращат

Често мениджърите сортират и анализират снимките ръчно. Този подход има смисъл, когато има малко снимки, но ако има стотици, тогава става трудоемко:

 • процесът отнема много време на служителите;
 • оценката на снимките е субективна;
 • няма обобщени анализи за всички магазини, служители, стоки.

В Goods Checker изкуственият интелект бързо анализира снимки и генерира отчети въз основа на информация от мърчандайзери. Анализът се прави в различни категории (по магазини, по служители, по стоки) и може да бъде в динамика (в сравнение с периода в миналото). Потребителите имат достъп до отчетите почти веднага чрез уеб браузър.

С Goods Checker  може да се получи следната информация:

 • дял на вашата марка/подмарка/SKU на рафта;
 • дял на марка/подмарка/SKU на конкурентите на рафта;
 • причини, поради които продуктът не е на мястото си: изчерпана наличност, повредено оборудване или друга посочена от вас причина;
 • данни, които могат да се използват за излагане на KPI на служителите;
 • анализ според качеството на снимките.

Примери за аналитични доклади:

Освен това, Goods Checker анализира SKU от деня, в който е пуснат в продажба.

Две седмици преди пускането на пазара Goods Checker може да бъде обучен да разпознава нов продукт: достатъчно е да качите около 100 продуктови снимки в невронната мрежа.

Резултат. Ръководителите получават информация за реалната ситуация в магазините и на рафтовете, задават реалистични KPI и обективно оценяват служителите. Мениджърите от своя страна проследяват причините за неспазване на планограмите — стоките са изчерпани, оборудването е счупено и т. н.

Кейс с производител на цигари

Продуктите на клиента се продават в 5000 магазина, повече от 100 мърчандайзери посещават всеки търговски обект, за да коригират оформлението, да контролират остатъците в складовете. След като са проверили всичко, служителите снимат стелажите и ги изпращат на мениджирите.

Последните трябва да обработват повече от 60 000 снимки всеки месец. Такъв обем е физически невъзможен за преглед и оценка, тъй като освен това има и други задачи.

Компанията реши да автоматизира мърчандайзинга и използва Goods Checker за това. След внедряването броят на анализираните снимки се увеличи от 3 до 100%.

Освен това мениджърите успяха обективно да оценят работата на мърчандайзерите, представянето на SKU, както и разположението и използването на оборудването.

Автоматизацията на бизнес процесите е нова реалност за ритейла

Днес качественото обслужване е тясно свързано с технологиите. BI системите помагат за по-добро опознаване на купувача, машинното обучение – за генериране на персонализирани оферти, чат ботове – за бърз отговор на въпроси на клиентите, каси на самообслужване – за ускоряване на процеса на покупка и т.н.

McKinsey & Company“Closing the skills gap in retail with people analytics”

Според проучване на McKinsey, 52% от всички операции на ритейла могат да бъдат автоматизирани със съществуващите технологии.

Мърчандайзингът е важен етап в търговската верига, така че според нашия опит автоматизирането му ще помогне да се намерят “тесни места” в процеса и да се увеличат продажбите с 5−7%.

Автоматизацията на бизнес процесите ги ускорява, което означава, че увеличава оборота на компанията, намалява себестойността на продуктите или услугите.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria