IBA Group представя собствения си продукт AgronomX на изложбата «БелАгро»

5 Юни, 2018 

Международна специализирана изложба «БЕЛАГРО-2018» се проведе в рамките на Белоруската агропромишлена седмица от 5 до 10 юни 2018 година. IBA Group представи собствената разработка – софтуерна и хардуерна платформа AgronomX на щанда на Министерството на селското стопанство на Република Беларус.

AgronomX е система за управление на растениевъдство, базирана на технологията Интернет на вещите (IoT). Данните от датчици, метеорологични станции, интелигентни устройства и сателити предоставят на фермерите информация за текущото състояние на полетата. Липсата на информация за неблагоприятни фактори и ситуации на полета не позволява на фермерите и агрономите да реагират своевременно на заплахите. В резултат на това част от реколтата се губи. AgronomX позволява да прогнозирате рисковете от развитието на болестите, дистанционно да проследявате броя и видовете насекоми и динамиката на тяхното развитие, да откривате отклонения във вегетация на ранен етап, да планирате работата и дейностите на базата на точна агрономическа прогноза за времето, както и да получавате бързи уведомления за нарушаване на условията в местата за съхраняване на продукта.

По-рано недостъпната информация се събира на едно място. Благодарение на AgronomX, фермерите имат възможност да преминат към ново ниво на контрол и навреме да отговорят на заплахите, да намалят разходите и да минимизират загубите на култури по време на отглеждането и съхраняването.

AgronomX предизвика интерес сред белоруските аграрии и чуждестранни представители на селскостопански предприятия.

Беларуският аграрен форум традиционно обедини белоруски земеделски производители и работници от хранително-вкусовата и преработващата промишленост, чуждестранни им колеги и партньори – общо 536 фирми от 28 страни.

Експертни съвети

Контакти IBA GROUP

    Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
    IBA Bulgaria