Голям производител на титан в Казахстан с помощта на IBA Group стартира единна информационна система за управление, базирана на SAP S/4HANA

 

IBA Group внедри решението SAP S/4HANA за Сатпаевско минно-обогатително предприятие. Проектът е уникален с това, че системата е пусната в търговска експлоатация два месеца по-рано от планираното. Стартирането на системата помогна на едно от най-големите предприятия в Казахстан да подобри производителността и бизнес процесите.

Специалистите на IBA Group получиха няколко задачи: да подобрят производствените процеси, като сведат до минимум ръчния труд, да направят механизма на производствените разходи прозрачен, както и да създадат единна система за управление на информацията за всички потребители.

В резултат на това бяха стартирани повече от 100 нови бизнес процеса и 124 бизнес функции, като потребителите от различни места едновременно работят в системата: от централния офис в Уст-Каменогорск и производствената площадка в района на Кокпекти. Изпълнението на проекта позволи на компанията да разполага с пълна и надеждна онлайн информация за производствените процеси.

Благодарение на успешното изпълнение на проекта, нашата компания получи модерно ИТ решение, което ѝ позволява да управлява компетентно своите производствени, данъчни и счетоводни процеси. Сега можем бързо да разберем истинските причини, които оказват влияние върху крайните финансови резултати.

Кайрат Сураужановгенерален директор на „Сатпаевско минно-обогатително предприятие“ ООД

Новата система ще осигури на завода много предимства. Например разпределената инфраструктура дава възможност за получаване на високоскоростни изчисления и трансфер на данни, независимо от отдалечеността на клоновете. Системата включва и набор от инструменти, които отчитат отрасловите специфики на бизнеса. Това позволява да се използва за всякакъв вид производство.

Стартирането на проекта в такова значимо предприятие е важен етап в цифровизацията на индустрията на Казахстан. Това решение ще засили позициите на компанията на световния пазар на производители на титан, като оптимизира бизнес процесите и затвърди репутацията на надежден партньор и доставчик на продукти.

Игор Бордакръководител на направление SAP в IBA Group

„Сатпаевско минно-обогатително предприятие“ ООД е 100% дъщерно дружество на „Завод за титан и магнезий в Уст-Каменогорск“ АД. Основната дейност на „СМОП“ ООД е добив и обогатяване на илменитова руда, за получаване на илменитов концентрат. 100% от продукцията на „СМОП“ ООД се доставя в „Завод за титан и магнезий в Уст-Каменогорск“ АД. Илменитовият концентрат е основната суровина за производството на титанова гъба в „Завод за титан и магнезий в Уст-Каменогорск“ АД. 100% от продукцията на „Завод за титан и магнезий в Уст-Каменогорск“ АД се изнася в индустриализирани страни. Основните области на приложение на казахстанския титан са аерокосмическият сектор, енергетиката, корабостроенето, медицината и други индустрии. Предприятието има директни договори за доставка на продукти за най-големите производители на самолети в света. Дялът на казахстанския титан в космическата индустрия е 20%.

IBA Kz, първият офис на IBA Group в Казахстан, работи в страната от 2011 година и през това време успешно реализира проекти за компании като Атирауска рафинерия, Казпоща, KEGOC, КазФероСтал, Казахстански железници и много други. През ноември 2021 година компанията разшири присъствието си, като отвори още един офис на IBA Astana Dev, който стана резидент на най-големия технологичен парк Astana Hub.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria