IBA Group пусна tapXphone за две европейски банки от групата Райфайзен

23 Декември, 2021 

Решението за плащане tapXphone, благодарение на което смартфонът се превръща в платежен терминал, стартира успешно в банките на групата Райфайзен в Сърбия и България. Сега клиентите на банките в тези страни ще могат да използват своя смартфон, за да приемат безконтактни плащания.

Решението за плащане TapXphone е в основата на мобилното приложение RaiPOS което позволява на предприемачите да приемат безконтактни плащания навсякъде и по всяко време. За това е необходим само NFC смартфон с Android с инсталирано мобилно приложение и интернет.

Приложението има редица удобни за предприемача функции: край на работния ден, обобщаване на деня, възстановяване на сумата при анулиране на транзакцията. Управлението на всички функции е интуитивно и се извършва само с няколко стъпки. Чрез специален уеб портал продавачите могат да следят всички транзакции в реално време, както и да управляват своите терминали. Така, благодарение на tapXphone, предприемачите могат лесно и ефективно да контролират, планират и оптимизират своите финанси.

Радваме се да стартираме нашето платежно решение в България и Сърбия. tapXphone извежда безконтактните плащания на ново ниво: сега продавачите не трябва да купуват и поддържат банков терминал, смартфон с инсталирано приложение ще се справи с тази функция. Купувачите от своя страна могат бързо и лесно да плащат за стоки и услуги с едно докосване.

Вадим Смотряевдиректорът на техническия отдел на IBA Group

Това иновативно решение отговаря на нуждите на малкия и средния бизнес за простота, мобилност и гъвкавост при продажбите, а на потребителите — за бързи и удобни плащания. С tapXphone безкасовите плащания са възможни там, където преди са били налични само пари в брой: изходна търговия, панаири, концерти и места за отдих.

Тъй като клиентите все повече използват услуги за мобилни разплащания, очакваме традиционният POS терминал постепенно да бъде заменен от мобилно приложение. С RaiPOS продавачите ще могат да приемат плащания само с три стъпки: продавачът въвежда сумата, клиентът допира картата си и продавачът потвърждава плащането! Това е бързо и лесно и за двете страни.

Мариела Атанасовадиректор „Индивидуални банкови услуги“ в Райфайзенбанк (България)

Ще припомним, през 2021 година услугата стартира в словашката Tatra banka. В близко бъдеще tapXphone ще бъде пуснат и в други европейски банки от групата Райфайзен.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) е водеща банкова група в Централна и Източна Европа. Дъщерните дружества на групата работят в 13 държави от региона. RBI включва финансови, банкови, лизингови, застрахователни и други организации, предлагащи на клиентите пълен набор от услуги в областта на индивидуалното и корпоративното управление на активите.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria