DevOps като услуга за мейнфрейми

DevOps като услуга за Mainframe опростява прехода към гъвкав модел за предоставяне на услуги, подобрява взаимодействието между софтуерните разработчици и специалистите по информационно технологично обслужване и ускорява доставката на софтуер. Екипът на IBA Group ви помага на пътя за непрекъсната интеграция и разгръщане на софтуер.

DEVOPS ОСИГУРЯВА БЪРЗ «ДИАЛОГ» С КЛИЕНТИ

DevOps помага за внедряването на идеи не само по-бързо и по-ефективно, но също така гарантира тяхната актуалност, така че вашият бизнес да не разчита на догадки при прилагането на нови функции.

КАКВИ ПРОБЛЕМИ РЕШАВАТ ПРОЦЕСИТЕ НА DEVOPS ЗА МЕЙНФРЕЙМИ?

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

 1. Преодолявайте разминаване между Mainframe и друга инфраструктура
 2. Оптимизирайте комплекти инструменти за DevOps конвейер.

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

 1. Добавяйте възможности за разработка и тестване за Mainframe, без да увеличавате MIPS и/или като позволявате да тествате промените в приложението по-бързо и по-надеждно, без да разчитате на ресурси на Mainframe
 2. Намалете експлоатационните разходи и разходите за тестване с автоматизация и постоянно подобряване на процесите на DevOps

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

 1. Намалете времето за пускане на продукта на пазара от месеци до седмици и седмици до часове или минути
 2. Намалете ръчните операции: създаване на код, настройка и адаптиране на средата, задаване на ново ниво на код, всички нива на тестване и т.н.
 3. Стандартизирайте кода и ще получите добре структуриран и бърз код
 4. Намалете ръчно разгръщане, което е податливо на грешки
 5. Анализирайте кода автоматично
 6. Подобрете ефективността на екипното сътрудничество
 7. Контролирайте всички етапи от цикъла на развитие

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

 1. Осигурете системно мислене: служителите работят в култура на споделена отговорност, прозрачност и бърза обратна връзка
 2. Освободете хората от рутинни повтарящи се задачи, което ще позволи да се съсредоточат върху творчеството, намалете стреса и извънредния труд
 3. Помогнете да наберете талантливи млади специалисти по Mainframe
 4. Осигурете най-добрата възвръщаемост за клиентите и изпреварете конкуренцията.

ПРЕДИМСТВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ ПРОЦЕСИ НА DEVOPS

ВЫСОКОКЛАСНИ МЕЙНФРЕЙМИ

 1. Екипите ни са добре балансирани. Имаме стабилно ядро – от висококвалифицирани специалисти по Mainframe. Всяка година около 25 студенти преминават обучение и се наемат да работят на z платформата. Провеждаме маратони за програмиране, за да генерираме нови идеи и да развиваме Mainframe култура.
 2. Ние сме надеждни партньори. В хода на нашата 25-годишна история на върховите постижения в Mainframe сме завършили над 100 проекта.  Нашите две решения z/OS получиха европейските награди за високи постижения в ИТ и софтуер през 2012 и 2017 година.
 3. Имаме богат опит и знания. Дори можем да експериментираме с Mainframe, тъй като имаме над 7 500 години общ опит в екипа, работещ с Mainframe.

АДАПТАЦИЯ КЪМ НУЖДИТЕ ВИ

Създаваме конвейерен конструктор, при който всеки член на екипа е свободен да избира инструментите и платформите, които би искал да използва. В зависимост от нуждите на клиента, можем да оставим конфигурацията на вече използваната инфраструктура и да я адаптираме съответно и/или можем да създадем специално разработен код за различни процеси.

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТРУКТОРИ ПО DEVOPS

Нашите технически инструктори по DevOps имат голям опит в разработването на DevOps за DevOps конвейера и внедряването на DevOps култура в нашите проекти.

СИСТЕМНО МИСЛЕНЕ

Трябва да създадем DevOps култура. Служителите се придържат към системното мислене, което означава, че работят в култура на споделена отговорност, прозрачност и бърза обратна връзка. Тези фактори са в основата на взаимното разбиране, доверие и следователно на ефективно сътрудничество, което прави процеса по-гъвкав. Например, в нашия екип, след като приложихме DevOps, започнахме да работим като истински гъвкав и динамичен екип, спринт след спринт.

Свържете се с нас, за да обсъдим нашия опит

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ

В типична ИТ среда има огромни загуби: хората чакат други хора и други машини да приключат работата си или те се тъпчат на място, решавайки едни и същи проблеми отново и отново.

Конвейерът прави разгръщането предвидимо и освобождава хората от рутинни повтарящи се задачи, което им позволява да се съсредоточат върху творчеството. Например, реализирахме идеята за изпращане електронни пощенски картички до разработчиците, ако успешното разгръщане се случи по време на празници като Международния ден на жената.

БЪРЗО РАЗГРЪЩАНЕ

Разгръщането на нови процеси, системи и приложения е много по-бързо с помощта на DevOps конвейер.

Разгръщането на DevOps ще направи вашите бизнес операции по-ефективни. Можете да получите резултати по-бързо, защото целият процес на разработка и внедряване ще отнеме много по-малко време за служителите.

ПРИНЦИПИ НА ИКОНОМИЯ

Създаваме DevOps конвейери в съответствие с основните принципи на пестеливостта: разбираме целта на всеки инструмент, намаляваме броя на инструментите и максимално използваме възможностите на избраните стекови инструменти и технологии. Предлагаме най-добрата цена/качество. Предлагаме на нашите клиенти по-евтина алтернатива на разширяването на възможностите на мейнфрейми.

РАЗНОПЛАНОВОСТ

Работим с огромен набор от технологии за създаване на DevOps и можем да модернизираме съществуващия жизнен цикъл на разработката, като използваме достъпните инструменти на нашия клиент, за да получим бързо, често и икономично разгръщане на приложения в производствената среда.

В КРАЙНА СМЕТКА, СТАВА ДУМА НЕ ЗА БЪРЗАТА ДОСТАВКА НА СТАРИЯ КОД; СТАВА ВЪПРОС ЗА ЕЛИМИНИРАНЕТО НА БАРИЕРИ ЗА ИНОВАЦИИ В ОСНОВНИ ПРОДУКТИ И ПРОЦЕСИ.

Кърт Битнер и Робърт Страуд, «Цифровата трансформация се нуждае от DevOps за мейнфрейми», 8 Доклад на Forrester, 2016 г.

КАК ДА НАКАРАТЕ DEVOPS ДА РАБОТИ ЗА ВАС?

1Предварителни разговориСедмица 1-2

 

Предварителни комуникационни сесии за определяне на обхвата на работата, изготвяне на контролен списък за предварително разбиране на средата и приложенията.

Ние анализираме, вие контролирате процеса

2Безплатен семинар за трансформация на DevOpsСедмица 3

 

Препоръчваме еднодневен семинар като част от управляваните услуги за разработка на прагматичен подход за внедряване на практиките на DevOps.

След семинара ще получите:

 • Обективна информация за възможностите и рисковете на DevOps
 • Оценка въз основа на това, което чухме и видяхме на място
 • Индивидуална стратегия за внедряване на DevOps и пътна карта за вашето предприятие.
3Етап на изследванеСедмица 4-5

 

Този етап се състои от 2 части:

 • 1/ Съставяне на схема за доставка
 • 2/ Разработка на инструментариум за конвейер Ние разработваме план и решение за трансформация, вие – финализирате и одобрявате плана и решението.
4Етап на внедряванеСедмица 6-7 (2-3 месяца)*

 

Начало на работа с един клиентски екип, създаване на ясна документация, оценка на резултатите по карта на ключовите показатели за ефективност на DevOps.

* Ние разработваме минимален жизнеспособен продукт (MVP) за непрекъсната интеграция и разгръщане на софтуер, вие използвате конвейер с управление с един бутон.

5Етап на мащабиране

 

Техническият инструктор на IBA по DevOps ще работи с клиентския екип, за да осигури внедряването на специалисти по Mainframe във вашите екипи.

Въвеждаме нови функции, базирани на постоянна обратна връзка, вие използвате нови функции.

6Етап на поддръжка

 

Ние правим DevOps унифициран и стандартизиран процес и предоставяме консултации относно DevOps, вие внедрявате DevOps в своята култура и процеси и разширявате DevOps.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria