Сергей Жмако

 

Изпълнителен вицепрезидент на IBA USA

Сергей Жмако ръководи по-голямата част от маркетинга и продажбите на IBA Group на северноамериканския пазар. Той контролира предоставянето на услуги и развитието на отношенията с клиентите на северноамериканския пазар. Той отговаря за ефективното планиране, делегиране, координиране, наемане на персонала, сключване на договори и вземане на решения, насочени към постигане на целите на продажбите и печалбата на IBA Group на северноамериканския пазар. Той отговаря за управлението на операциите на IBA USA, клон на IBA Group в САЩ.

Снимки за пресата [.jpg; 0,1 MB]