За Гомеленерго е създадена информационная система за паспортизация електрически мрежи на базата на SAP PM

3 Декември, 2018 

През 2018 г. специалистите на SAP Global Delivery Center на IBA IT Park, водещият белоруски център за разработки на IBA Group, завършват внедряването на решението SAP TOPO (SAP PM) за Републиканското унитарно предприятие за електроенергетика «Гомеленерго».

През октомври тази година IBA IT Park въвежда в промишлена експлоатация информационната система за паспортизация на електрически мрежи (ИС ПЕС), в рамките на която е създадена базово оборудване за «Гомеленерго» РУП с подстанции, линии, Гомелски градски и Добрушски РЕС на филиала «Гомелски електрически мрежи».

В рамките на проекта в «Гомеленерго» РУП е създаден електронен регистър на производствените активи в единна база данни на предприятието за технически обекти и оборудване на електрическите мрежи, извършена е стандартизация, унификация и укрепване на централизацията на процесите по управление на поддръжка и ремонт, осигурено е формирането на управленска, статистическа и друга документация и оперативно отчитане, необходимо за управление на съответните бизнес процеси.

Въвеждането на ИС ПЕС в промишлена експлоатация позволява да паспортизира оборудването на предприятието, да свърже елементи на бази данни по оборудване със справочници за основните средства (ИС Счетоводство), йерархия на разходните центрове (интеграция с контролинг), както и с организационна структура на предприятието. В системата е предвидена възможността за водене на записи за неизправности, повреди на оборудването, анализи на причините  и извършване на оперативно планиране за кратък период. Като част от реализацията на проекта за внедряване на системата е оптимизиран механизъм за създаване и поддръжка на поръчки ТОРО, създаване на правила за изчисляване, списване на компоненти и работи/услуги на странични организации, и изчисляване на поръчки ТОРО. Освен това е осъществена интеграция на ИС ПЕС с вече работещи модули SAP ERP — CO, FI, FI-AA, MM, PS.

По резултатите от проекта на генералния директор на IBA IT Park Сергей Акулич е изпратен отзив, в който са изразени «… благодарност за професионализма и съгласуваната работа на проектния екип, което позволи на проекта да се завърши качественно и навреме» и надежда за продължаване на взаимноизгодно сътрудничество.

Алексей Малковичръководител на проекта коментира

След няколко опита на «Гомеленерго» да създаде единна система, която да вземе предвид цялото оборудване на цялото предприятие, такава система най-сетне е създадена. И това е голяма заслуга на «Гомеленерго» и нашата компания. Освен това очертани са перспективите за развитие на система за внедряване на приложението SAP Work Manager за диагностика, техническа поддръжка, ремонт на оборудване, както и въвеждане на технически характеристики, индикации и измервания на оборудването чрез използване на мобилни устройства.