SAP Cloud Platform Integration

ИНТЕГРАЦИЯТА СТАНА ТРУДОЕМКА И СКЪПА

Ландшафтът на голямо предприятие се състои от десетки системи, например, DMS, GIS, CMS, HRM, SRM. Броят им постоянно расте и законодателите задължават да се интегрират със системите за e-government. Как да интегрирате по-евтино и да намалите разходите за поддръжка?

КАКВО Е SAP CLOUD PLATFORM INTEGRATION

ЗА КАКВО

Това е гъвкав инструмент за интегриране на корпоративни системи с външни облачни и On-premise приложения. Помага за интегриране на отделни сценарии с текущия ландшафт с помощта на SAP Cloud Platform Integration (CPI).

КАК РАБОТИ

Приложенията обменят данни с помощта на облачни модули. Всеки модул съдържа готов интеграционен сценарий, например автоматично изпращане на данни за ДДС от SAP S/4HANA предприятие до системата на контролиращ държавен орган. Работоспособността на облачния модул се поддържа от неговия разработчик, така че клиентът не носи отговорност за оборудването, поддръжката и администрирането на модула, а плаща само за използване на абонамента.

КАКВО ДА ИНТЕГРИРА

Видове приложения, които можете да интегрирате с помощта на SAP Cloud Platform Integration.

КАК ДА ИНТЕГРИРА

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕДНО ОТ 1300+ ГОТОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Модули за типични сценарии се хостват в центъра за приложения на SAP.

ПОРЪЧАЙТЕ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО СИ

SAP App Center е дигитален магазин, където можете да намерите, тествате и купите приложения от надеждни партньори за S/4HANA, SuccessFactors, Hybris, Ariba, Analytics и други.

Източник на видео: sapappcenter.com

ПОДХОДЯЩ ЗА SAP И НЕ-SAP СИСТЕМИ

Приложенията от SAP App Сenter интегрират корпоративни системи с външни облачни и On-premise приложения базирани на SAP софтуер и други вендори.

КАКВИ СЦЕНАРИИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СМЕ ГОТОВИ ДА РАЗРАБОТИМ?

Интеграция с ЕДО( електронен обмен на документи). Приложение за интегриране на клиентската SAP екосистема и ЕДО: Контур, СБИС, Такском.

Интеграция за отчитане. Приложение за интегриране на ритейл с ИТ системи за държавни служби за регистриране на касови отчети, продажби на алкохолни продукти и др.

Вашата задача. Кажете кои сценарии трябва да се интегрират – и ние ще ви предложим решение.

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ С ЕКСПЕРТА

ОСОБЕНОСТИ НА SAP CLOUD PLATFORM INTEGRATION

 1. Един вендор. Интеграционни домейни Cloud и On-premises от SAP.
 2. Различни сценарии. Мобилна интеграция, IoT, интегриране на данни и процеси, интегриране на данни от Process и Master в SAP екосистемата и с външни решения.
 3. Сигурност и изолация на данни. Multi-tenancy и кодиране на съобщения на транспортно ниво в шина.
 4. Избор на connectivity опции. Адаптери за комуникация със SAP и външни решения.
 5. Линии с висока производителност. Механизъм, базиран на услугата SAP Cloud Platform Enterprise Messaging.
 6. Гъвкави модели на абонамент. Цената на собствеността се намалява с гъвкавия модел на pay-as-you-go.
 7. Взаимозаменяемост. Интеграционни мапинги SAP Process Orchestration могат да се използват повторно в SAP CPI.

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултация, прототипиране

Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria