Сергей Левтеев

 

Председател на Борда на директорите на IBA Group

Сергей Левтеев е главен изпълнителен директор на IBA от 1993 г. През 2005 г. е избран за председател на Съвета на директорите на IBA Group. Ръководи всички аспекти на бизнес процесите на компанията, включително общата визия и стратегия.

Снимки за пресата [zip; 3 MB]