Валентин Сацукевич

 

Главен изпълнителен директор на IBA — Information Business Architectures

Отговаря за развитието на компанията Information Business Architectures Ltd, организацията и контрола на бизнес и производствените процеси, ефективността и резултативността на изпълнението на проекта, както и портфолиото от решения на компанията, за да се гарантира конкурентоспособността на предприятието.