IBA Group представи на конференцията ново решение, основано на изкуствен интелект GSE UK

12 Ноември, 2018 

IBA Group представи APPULSE – ново решение на базата на изкуствен интелект (Artificial Intelligence — AI) на конференцията GUIDE SHARE EUROPE (GSE), която се проведе от 5 до 7 ноември 2018 г. в Whittlebury Hall, Northamptonshire, Великобритания. На конференцията присъстваха над 500 висши ръководители, отговарящи за услугите, базирани на платформата на мейнфрейм (Mainframe), мейнфрейм специалисти от различни нива и разработчици на приложения.

GSE е международна неправителствена асоциация на компании, организации и физически лица, ангажирани с разработката на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в архитектурата на IBM. GSE UK е потребителска група на IBM, съществуваща от 1959 година.

Идеята на конференцията GSE UK

Идеята на конференцията GSE UK, която се провежда за 8-ма поредна година, е да сподели опит и информация за софтуер и хардуер на IBM, както и да повлияе на доставчиците на услуги и разработчиците на продукти. «По-добре, по-силно, по-бързо. Мейнфрейм – машина!» – лозунгът на събитието.

Конференцията GSE UK през 2018 година включва интензивно обучение по широк кръг от теми. Най-запомнящите се в програмата на конференцията са такива теми, като Zowe – първият проект, използващ отворени технологии (open source), базирани на операционната система z / OS, седем възрастни мейнфрейма и изкуствен интелект. Като цяло програмата имаше до 15 потока с над сто презентации.

IBA Group представя на конференцията новото си решение за мониторинг и поддръжка на бизнес приложенията на z / OS. Като централизирана платформа за служби за поддръжка на ниво 1 и ниво 2, APPULSE осигурява пълен цикъл на поддръжка от ранното откриване на проблеми и автоматичното генериране на тикети, до оповестяване на отговорните, генериране и изпълняване на решения. Модулът AI, който е част от APPULSE, е способен автоматично да генерира решения за чести проблеми в поддръжката на приложения.

Олег Лопушанский, Мениджърът за разработка на продукта отбеляза: «Платформата APPULSE решава редица проблеми, с които екипите за поддръжка се сблъскват в ежедневната си работа. APPULSE осигурява единна входна точка за контрол на работата на разпределените бизнес приложения, съкращава жизнения цикъл на управлението на проблема. Тя осигурява безпроблемното функциониране на важни бизнес приложения и гарантира непрекъснатост на работата. С помощта на APPULSE нашите клиенти дигитализират, натрупват и разпространяват опита на екипите за поддръжка, като по този начин повишават тяхната ефективност».

Като бизнес партньор на IBM от създаването си през 1993 г., IBA Group използва дългогодишния си опит в разработката и поддръжката на софтуерни продукти на мейнфрейм платформа.