Председателят на правлението на IBA Group се обръща към клиентите

14 Август, 2020 

Уважаеми клиенти, колеги,

По време на съществуването на нашата компания сме сформирали два основни приоритета: нашите клиенти и нашите служители. Но никой от тях не може да съществува без другия. През последните дни в Беларус се случват драматични събития. Те неизбежно засягат както нашите служители, така и проектите, които осъществяваме. Разбира се, бяхме готови за потенциална криза и имахме сценарии за излизане от нея, но реалността надхвърли очакванията ни.

Затова днес предприемаме допълнителни мерки за повишаване на стабилността на нашата дейност. Стартираме допълнителен независим канал за комуникация, а водещите специалисти ще бъдат временно прехвърлени на работа в един от нашите центрове за развитие извън Беларус.

Убеден съм, че планираните действия ще ни позволят да изпълним всички свои задължения, независимо от обстоятелствата. Надяваме се на вашето разбиране и подкрепа и съм сигурен, че настоящите събития няма да повлияят на дългосрочното ни сътрудничество.

С уважение,

Председател Сергей Левтеев