Стартира система за безконтактно плащане с банкови карти без валидатори

24 Септември, 2020 

IBA Group пусна нова технология за безконтактно плащане в транспорта, благодарение на която вместо валидатори или терминали се използва обикновен смартфон на кондуктора. За да плати пътникът трябва да доближи безконтактна банкова карта до мобилното устройство на кондуктора. 

Технологията е уникална с това, че не изисква специално оборудване: валидатори или платежни терминали. Новата система се основава на решението tapXphone, което позволява обикновенният смартфон да се използва като платежен терминал, който приема безконтактни банкови карти. Това решение е внедрено за първи път в света.

Пътниците могат да плащат за пътуване с безконтактна банкова карта, телефон, интелигентен часовник, фитнес гривна или друго устройство с възможност за NFC. По време на тестовия период плащането е достъпно само с карти Visa.

Механиката е подобна на изчисленията на касата в магазина: пътникът доближава картата до смартфона на кондуктора и плаща за пътуване с едно докосване. Не се изискват допълнителни приложения. След плащане кондукторът дава билет. Цената за пътуването не се променя, средствата се дебитират незабавно.

Операцията се извършва за части от секундата, след което индикаторите на смартфона на кондуктора светват и при успешно плащане се появява чек. При желание може да се направи снимка или снимката може да се изпрати на телефонния номер.

Автобусите по всички градски маршрути са преминали към безконтактно плащане. Сигурността на транзакциите се потвърждава от сертификати на международната платежна система Visa.

«Днес ние за първи път в света пуснаха иновативна технология за безконтактно плащане в обществения транспорт. С tapXphone може бързо и лесно да се внедри обичайния начин на плащане с банкова карта в транспорта. В бъдеще планираме да допълним технологията с функциите на виртуален билет за пътуване и кабинет на пътника», ― отбеляза Вадим Смотряев, ръководител на техническия отдел на IBA Group.

Технологията е удобна не само за пътниците, но и за превозвачите. Благодарение на tapXphone въвеждането на плащане за пътуване с безконтактна банкова карта при кондуктора се превръща в елементарна задача, която може да бъде решена в рамките на един ден.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria