Приложението за плащане tapXphone отново потвърждава спазването на стандарта за сигурност CPoC

12 Август, 2022 

Приложението за плащане tapXphone отново е преминало годишното сертифициране по стандарта CPoC. Този стандарт потвърждава сигурността на приемането на безконтактни плащания чрез смартфони. В момента само 20 такива услуги по света имат валидно сертифициране. Приложението на IBA Group е сред тях.

CPoC сертификатът обхваща разработки, които позволяват на предприемачите да приемат безконтактни NFC плащания чрез смартфони или таблети. Сертификатът включва изисквания към устройствата за приемане на плащания и тяхното тестване, софтуера, бекенд системите за платежни транзакции и мониторинга на тяхната цялост. CPoC сертификатът е разработен от Съвета за стандарти за сигурност на данните в индустрията за разплащателни карти (PCI).

През последните години активно се разработват решения за плащане, които заменят традиционния банков терминал. При тези решения, освен самото мобилно устройство, не е необходимо допълнително оборудване. Приложението tapXphone беше пуснато за първи път през 2019 година. Днес клиентите на услугата са известни банки в Европа и Азия.

Сертификатът за сигурност CPoC потвърждава, че tapXphone е сигурно приложение за хиляди предприемачи, които го използват ежедневно, за да приемат плащания от своите клиенти в различни части на света.

Вадим Смотряевдиректорът на техническия отдел на IBA Group

tapXphone е еволюция в света на безконтактните плащания. Този инструмент ще бъде високо оценен от предприемачи, които се нуждаят от мобилност, гъвкавост и бързо обслужване, като например куриерски услуги, фирми за битови услуги и търговия на дребно.

IBA Group планира да сертифицира tapXphone по стандарта за сигурност MPoC, който се очаква да бъде публикуван скоро.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria