IBA Group стартира в Кишенев безконтактно плащане с банкови карти в транспорт

6 Април, 2021 

В Кишинев стана възможно да се плаща безконтактно за пътувания с помощта на банкови карти. Решението се основава на продукта tapXphone: той превръща обикновения NFC смартфон в терминал за разплащане. Сега пътниците допират банковата си карта до смартфона на кондуктора и плащат за пътуването само за няколко секунди. Пилотният проект е реализиран заедно с платежната система Visa, Victoriabank, Общинския съвет в Кишинев и местните превозвачи.

Продуктът tapXphone е уникален с това, че не изисква специално оборудване, освен смартфони, предоставени на кондукторите. Сега кондукторите използват смартфони, за да получават плащания за пътуване. Благодарение на това потребителите имат възможност бързо и безопасно да плащат за пътуване с безконтактна карта, телефон, смарт часовник, фитнес гривна или друго устройство с поддръжка на NFC модул.

Механиката на плащане е подобна на обичайните плащания: само едно докосване с карта или устройство с NFC модул е достатъчно. Не е нужно да се изтегля приложението. Операцията се извършва за части от секундата, след което индикаторите на смартфона светват и се появява потвърждение за успешната платежна операция. Банкови карти на всички банки се приемат за плащане.

Въвеждането на безконтактни плащания ще предостави на пътниците възможността да избират бързи, удобни и сигурни плащания по време на пътуване. От своя страна превозвачите могат да оптимизират процесите на приемане на плащане от пътниците, както и да намалят разходите, свързани с развитието на транспортни системи.

Нашият опит във внедряването на платежни системи показва, че пътниците с удоволствие плащат за пътувания, използвайки удобни и познати безконтактни методи — банкови карти, смартфони, гривни. В същото време технологията е удобна и за превозвачите — за тях е по-бързо и лесно да внедрят tapXphone, отколкото да оборудват превозни средства.

Вадим Смотряевръководителят на техническия отдел на IBA Group

По-рано IBA Group, заедно с Visa, за първи път в света вече внедри плащане за пътувания с безконтактни банкови карти без валидатори. 

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria