Оптимизираме разходите и ускоряваме развитието на нови услуги с нова версия на продукта IBA Cloud Platform 2.0

21 Декември, 2018 

IBA Cloud Platform е удобна за използване облачна изчислителна платформа, която позволява на малките екипи и големи компании да създават, тестват и развиват облачни приложения, като се фокусират върху своя продукт. IBA Cloud Platform ви позволява да използвате виртуалната инфраструктура в този обем и тогава, когато имате необходимост, като по този начин оптимизирате собственото си време и материални разходи. Новият облачен продукт на IBA помага да се подобри разбирането на своите нужди и да се ускори развитието на нови услуги в облака.

Новата версия на IBA Cloud Platform предоставя 6 облачни услуги:

1. Compute: позволява на разработчиците бързо и самостоятелно да поръчват облачни услуги от каталога – виртуални машини, изображения на приложения и достъп до мрежата.

2. Disk: позволява максимално удобно да съхранявате и си обменяте файлове от браузър, мобилно Desktop приложение.

3. DevOps: корпоративни услуги на Git-хранилище позволяват безопасно да съхранявате кода, да водите проекта и проследявате грешката в един сървис.

4. Storage: хранилище на разпространяеми обекти и система от файлове, разработена за осигуряване на висока производителност, надеждност и универсалност.

5. OpenShift: позволява да създавате, пускате и мащабирате приложения в облака.

6. Talent Constructor: семейство от софтуерни продукти позволява ефективно да управлявате човешките ресурси, да развивате система за управление на персонала (HRMS), лесно се интегрира в съществуващата HRM система на предприятието и се разширява с нея.

За централизирано управление на развитието и доставката на услуги. IBA Cloud Platform в IBA и в интернет — използва се Openshift сървис / Openshift кластър.