IBA Group автоматизира управлението на персонала със SAP

 

IBA Group завърши проект за управление на персонала за голяма машиностроителна компания. Проектът не беше лесен, тъй като управлението на персонала зависи от фактора на времето и има сложен жизнен цикъл. За да разреши тези проблеми, IBA Group внедри информационните табла SAP Analytics Cloud (SAC) въз основа на корпоративно хранилище на данни, базирано на SAP HANA.

IBA Group  успя да изпълни строги ключови показатели за ефективност (KPI), да приложи подхода «историческа истина» за обработката на данни и да разработи ретроспективно отчитане. Освен това екипът на IBA Group се погрижи за поверителността на информацията, като изпълни изискванията на политиката за информационна сигурност в организацията.

В резултат на това висшето ръководство на клиента винаги има под ръка всички необходими ключови показатели, за да наблюдава качеството на работата на персонала, да идентифицира тенденциите и да взема правилни решения. Крайните потребители могат да провеждат точен анализ, да проследяват ефекта от промените в основните данни, да създават и споделят свои собствени форми за отчитане, незабавно да се включват в анализа и да взаимодействат чрез единна точка на влизане.

По думите на клиента, IBA Group демонстрира «професионализъм и бърза реакция на възникващи проблеми». Клиентът също така подчерта «приноса на IBA Group за развитието на нови функции и възможности, както и личната отдаденост», които изиграха основна роля за подобряване на ефективността на управлението на персонала.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria