Банка БелВЕБ подобрява качеството на управление на мрежата от устройства за самообслужване

Клиент

«Банка БелВЕБ» ОАД

Описание на клиента

«Банка БелВЕБ» ОАД е универсална кредитна и финансова институция, която заема водещи позиции сред търговските банки на Република Беларус в областта на международните плащания, валутните сделки и обслужването на външноикономическата дейност на държавата и клиентите. Влиза в групата на Внешекономбанка.

Индустрия

Банки и финанси

Регион

Беларус

Бизнес задача

Да се автоматизира събирането и анализа на информация за работата на мрежа от устройства за самообслужване.

Решение

IBA Group е разработила BI система с модули за мониторинг, анализи, оперативно уведомяване, прогнозиране и оптимизация. С помощта на решението служителите изграждат интерактивни аналитични доклади, без да се привличат ИТ специалисти.
Разширихме корпоративното хранилище за данни, където сега също се съхранява информация за състоянието на мрежата от устройства за самообслужване. Въведохме процедури за изтегляне на данни от банкови системи, почистване и зареждане на информация в хранилище за данни. Системата е достъпна от персонални компютри и мобилни устройства.

Резултат

Банката увеличи скоростта, качеството на инкасирането и ремонта на оборудването. Решението помага да се предвиди работата на мрежата от устройства за самообслужване и бързо да се генерират отчети.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
    IBA Bulgaria