Система «IBA Мобилно банкиране» в «БПС-Банка» ОАО

Клиент

БПС-Сбербанка

Описание на клиента

Четвърта банка в Беларус по активите

Индустрия

Банки и финанси

Регион

Беларус

Система «IBA Мобилно банкиране», разработена от нашата компания, е успешно внедрена в «БПС-Банк» ОАО.

Системата «IBA Мобилно банкиране» позволява на притежателите на пластмасови карти да извършват плащания и да получават банкови информационни услуги чрез мобилен телефон, смартфон или комуникатор навсякъде по света 24 часа денонощно. За да направите това достатъчно е да регистрирате услугата за SMS банкиране и инсталирате съответното приложение с прост, интуитивен интерфейс.

Обявени специални условия!

До 1 септември 2010 г. «БПС-Банка» ОАО предлага услугата «IBA Мобилно банкиране» безплатно.

За включване в услугата на «IBA Мобилно банкиране» е необходимо:

  • Да заредите приложението с сайта www.iba-mobile.by и го инсталирате в мобилния телефон
  • Прочетете условията за ползване на услугата «IBA Мобилно банкиране» и да ги приемете
  • Изберете в приложението позиция «Абонаментна такса» в меню «Плащания» и потвърдете, че това плащане е извършено

Приложение позволява на потребителите:

  • Да получават информация за баланса на картовата сметка
  • Да платят комунални услуги, мобилни комуникации, «Белтелеком» РУП, интернет услуги, кабелна телевизия и много други услуги
  • Да блокират/разблокират на банкови пластмасови карти на «БПС-Банка» ОАО
  • Да се запознават с новините, участват в анкети, проверяват актуализации чрез GPRS канала
  • Да отменят регистрацията на услугата SMS-Банкиране